گزارشی از یک آکسیون افشاگرانه در لندن

متن کامل با فرمت پی دی اف

روز شنبه 17 دی ماه (1401) یک آکسیون مبارزاتی در شهر لندن در حمایت از جنبش انقلابی مردم ایران و بویژه حمایت از مبارزات مردم سمیرم و جوانرود برگزار شد. این حرکت در میدان ترافلگار اسکوئر لندن صورت گرفت. در جریان این حرکت بنرها و پلاکاردهایی با شعارهای “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “مرگ بر امپریالیسم و ارتجاع”، در کنار شعار بزرگ “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” به زبان های فارسی و انگلیسی در محل آکسیون به چشم می خورد. به دلیل شرایط بارانی و باد شدید، نمایش همه پلاکاردها امکانپذیر نبود. در جریان حرکت اعلامیه هایی به زبان انگلیسی برای اطلاع رسانی در ارتباط با شرایط جاری در ایران در میان رهگذران پخش شد که از سوی عابران مورد استقبال قرار گرفت. این حرکت که با فراخوان فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان برگزار شد از ساعت 12 آغاز و تا حدود 2:30 بعد از ظهر ادامه یافت. تعداد زیادی از عابرین در طول حرکت برای کسب اطلاعات در مورد شرایط جاری در ایران با رفقا به صحبت پرداختند، از بنرها و آرم سازمان عکس گرفته و همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کردند. از جمله یک زن و شوهر انگلیسی ضمن رجوع به رفقا و گرفتن اطلاعیه تاکید کردند که برای آزادی مردم ایران ما با این شعار “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” موافق هستیم.

یکی از نکات برجسته این حرکت، حضور تعداد انگشت شماری از سلطنت طلبان در گوشه ای دورتر در همین میدان بود که پس از اطلاع از حضور رفقای ما در میدان به پخش ترانه “برای” از شروین حاجی پور پرداخته و در همان حال بطور مرتب شعار “مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد” را در فواصل معینی تکرار می کردند و سعی داشتند با ایجاد تشنج برنامه ما را مختل سازند که با برخورد آگاهانه رفقای ما این نقشه شان نقش بر آب می شد. سرانجام هنگامی که اراذل سلطنت طلب مشاهده کردند که قادر به تحریک رفقای ما نیستند عکس بزرگی از شاه جنایتکار را در دست گرفته و با چند پرچم سه رنگ به محل استقرار رفقای ما آمده وشروع به فحاشی علیه رفقا و اتهام این که شما چپ ها عامل “شورش” 57 و کشتار مردم بوده اید و … کردند. این تحریکات ادامه یافت ولی رفقای ما ضمن دادن جواب های مناسب آگاهانه از درگیری با این جماعت خودداری کرده و آنها دوباره به محل خود بازگشتند. هنگام ترک محل در پایان تظاهرات توسط رفقای ما بار دیگر سلطنت طلبان با شیوه های لمپنی از پشت بلندگو با صدای بلند و به زبان فارسی به فحاشی به نیروهای چپ و کمونیست دست زده و تهدید کردند که “خودمان شما را خواهیم کشت!” این عربده کشی ها با تمسخر و خنده رفقا پاسخ گرفت. لازم به یاد آوری ست که این اولین باری نیست که شعبان بی مخ های سلطنت طلب در لندن برای نیروهای چپ و انقلابی ایجاد مزاحمت کرده و سعی در تعرض و به وجود آوردن برخورد فیزیکی با جریانات سیاسی مخالف خود نموده اند.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

7 ژانویه 2023