گزارشی از تظاهرات همبستگی در وین

در روز شنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۲ در ساعت ۲ بعدازظهر یکبار دیگر تظاهرات بزرگی در همبستگی با خیزش مردم انقلابی ایران در وین در منطقه ۴ و در محل Karlsplatz برگزار شد.

  در ابتدا سخنانی توسط فعالین سیاسی ایرانی، کرد و اتریشی در حمایت از انقلاب مردم ایران اظهار شد. آنها با محکوم کردن رژیم و جنایت هایش خواسته هایی را به صورت فرمول وار در مقابل دولتمداران  اتریش قرار دادند که چند نمونه از این خواسته ها از این قرار بودند:

مصادره سود شرکت های اتریشی که با رژیم تجارت می کنند، پایان دادن به امتیازات دیپلماتیک و عدم همکاری با مقامات رژیم، علنی کردن ثروت ایجاد شده توسط میلیون ها کارگر در ایران، افشای هویت نمایندگان رژیم که از این اموال دزدیده شده سود می برند، تعطیل سفارتخانه ها و و بیرون کردن شبکه های این رژیم تروریستی، افشای تمام اسناد، توافقنامه ها و قراردادهای شرکتهایی که با رژیم  روابط اقتصادی دارند و همچنین اطلاع رسانی در مورد اینکه کدام فعالان سیاسی تهدید می شوند.

در پایان این سخنرانی ها یکی از سخنرانان اظهار داشت که ما امپریالیست های آمریکا و اروپا  را به شدت محکوم می کنیم چرا که آنها در گذشته از رژیم وحشی شاه حمایت می کردند و امروز ایران را تنها به عنوان منبع نفت و گاز ارزان می بینند. چین و روسیه بهتر از این نیستند، آنها مردم کشور خودشان را استثمار و سرکوب می کنند و دست در دست رژیم ایران کار می کنند.

آنها خواستار ایجاد یک تشکل مستقل و انقلابی از طبقه کارگر و جوانان شدند تا پس از سقوط رژیم، نمایندگان و شرکت های غربی یا خاندان شاه، ثروت کشور را غصب نکنند. 

در ساعت 15 بعدازظهر و بعد از اتمام سخنرانی ها، جمعیت تظاهرکننده از محل تجمع خود به طرف سفارت ایران به راه افتاده و در مسیر خود به دادن شعارهای انقلابی از جمله “زنده باد همبستگی بین المللی”، “مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر”، “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و … پرداختند. حرکت بسیار زیبا و انقلابی که در طول مسیر اتفاق افتاد پخش سرود آفتابکاران بود که جمعیت یکصدا به همراهی با آن پرداختند. در این میان حضور تعداد بیشمار پلیس که راه های رفتن به سفارت رژیم را بسته بودند برای همه ملموس بود.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران نیز با حمل پرچم سازمان در این حرکت شرکت کرده و پیام رفیق اشرف در  رابطه با خیزش اخیر و همچنین صد ها اعلامیه سازمان در مورد شرایط کنونی در ایران را در میان جمعیت پخش کردند.

 نکته قابل ذکر این است که همچنان که پیش بینی می شد تعداد کمی از نیروهای ارتجاعی مانند سلطنت طلب ها که شامل چند نفر می شدند هم در این تظاهرات شرکت کرده و با دادن شعارهای مستهجن سعی در به انحراف کشاندن حرکت و ایجاد مزاحمت در میان جمعیت داشتند. چند نفر از میان تظاهرکنندگان به آنها به خاطر شعارهای بی محتوا و بی اساس اعتراض کردند و خواستند که یکپارچگی جمع را بهم نزنند. 

جالب این جاست که همین افراد در طی مسیر شعار” مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر” را همراه با جمع تکرار می کردند اما در پایان برنامه  یک نفر از آنها شعار “روحت شاد رضاشاه” را سر داد که در جواب چند نفر از ایرانیان با شعار “مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر” مشت محکمی به دهان این یاوه گویان زدند به طوری که آنها به سرعت و با تعجب فراوان از آن مکان دور شدند.

تجمع امروز در ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر در مکان Schweizer Garten ( باغ سوئیس) به پایان رسید. اما تعدادی از جمعیت در آنجا ماندند و به بحث و گفتگو پیرامون مسایل جاری ایران پرداختند. در تظاهرات امروز که از استقبال بی نظیر اقشار مختلف جامعه اتریش برخوردار بود بیش از ۴۰۰۰ نفر شرکت داشتند .

این تظاهرات به فراخوان و با پشتیبانی تعدادی از سازمان ها و احزاب سیاسی چپ و کمونیست و فمینیست (کرد) که نام آنها  در زیر آمده  برگزار شد:

International Socialist Alternative, Rosa, Sozialistische Feminist*innen AVESTA- Kurdische Frauen, Rise Up for Rojava, Komintern , Neue Frau- Yeni Kadin, FEYKOM- Rat der Kurdischen Gesellschaft in Österreich, Unterstützkomitee zur Integration von Migrantinnen, Verein zur Förderung der Freiheitsrechte und Demokratie im Iran(Wien)

و کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین.

جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!

زنده باد همبستگی بین المللی با مبارزات و جنبش انقلابی مردم ایران !

پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در وین – اتریش
۱۰ اکتبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف