گزارشی از تظاهرات علیه ماشین کشتار و اعدام جمهوری اسلامی در استکهلم!

متن کامل با فرمت پی دی اف

 روز شنبه ۱۳ آپریل ساعت سه بعدازظهر تظاهراتی علیه ماشین کشتار و اعدام جمهوری اسلامی در سول توریت (بالای میدان سرگل) استکهلم با شرکت رفقای کمونیست و آزادی‌خواه برگزار شد. تظاهرکنندگان از بلندگو به زبان فارسی و سوئدی مطالب مختلفی در افشای جنایات دیکتاتوری حاکم پخش کردند. بر اساس اطلاعاتی که از بلندگو پخش می‌شد رژیم دار و شکنجه، موج جدیدی از اعدام راه انداخته و هر روز تعدادی را اعدام می‌کند. تاکنون تعدای از جوانان رزمنده اعدام شده و تعدادی هم در صف اعدام‌ هستند. همچنین تاکید می‌شد که سکوت ما در مقابل جنایات این رژیم نوکر امپریالیست‌ها به قیمت جان زندانیان سیاسی تمام می‌شود، پس باید فریاد اعتراض آنها را در افکار عمومی مردم آزادی‌خواه پژواک دهیم. با توجه به نارضایتی وسیع مردم نسبت به شرایط هولناک اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بسیاری از توده‌های رنجدیده تاکنون دستگیر و زندانی شده‌اند به همین دلیل هم صدها مبارز آزادی‌خواه، زنان و کارگران انقلابی در زندان زیر شکنجه‌های طاقت‌فرسای رژیم قرار دارند و دیر یا زود در مقابل دادگاه‌های قرون وسطایی قرار می‌گیرند. 

رفقای شرکت کننده در این تظاهرات با تاکید بر این واقعیت که توده‌های تحت ستم ایران مصمم به سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، از مردمان سراسر جهان می‌خواستند تا از مبارزات مردم ایران پشتیبانی کنند و رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی را محکوم کرده و برای جلوگیری از اعدام مبارزین، دیکتاتوری حاکم را تحت فشار قرار دهند. 

همچنین شعارهای گوناگونی همچون “نابود باد رژیم تروریست جمهوری اسلامی”، “زنده باد آزادی”، “زنده باد سوسیالیسم” از بلندگو سر داده شد. 

در این تظاهرات فعالین چریکهای فدائی خلق شرکت داشته و محل تظاهرات را با بنرهای خود تزئین کرده بودند. با توجه به این واقعیت که در جریان  این تظاهرات تظاهر کنندگان علیه رژیم صهیونیست اسرائیل نیز از این مسیر عبور می‌کردند، این بنرهای مبارزاتی مورد توجه آنها قرار گرفته و عده‌ای از آنها برای گرفتن عکس و فیلم به محل تظاهرات آمده که در باره  نسل‌کشی عظیم مردم فلسطین و سرکوب‌های خونین در ایران با آنها گفتگو شد. در این گفتگوها سیاست‌های غارت‌گرانه صهیونیسم و امپریالیسم در منطقه با صراحت محکوم شد. چند نفری هم معتقد بودند که اگر مبارزه مسلحانه متشکل و منسجمی در فلسطین جاری بود، دولت اسرائیل نمی‌توانست به این شکل وحشتناک علیه توده‌ها به جنایت دست بزند. این تجمع در ساعت چهار و نیم بعدازظهر تمام شد .

علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی بپاخیزیم!
جمهوری اسلامی، ماحصل گوادلوپ ننگت باد! مرگت باد!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران در سوئد
فروردین ۱۴۰۳ – آپریل ۲۰۲۴