گزارشی از تظاهرات علیه ماشین دار و شکنجه جمهوری اسلامی!

متن کامل با فرمت پی دی اف

روز شنبه ۲۷ آپریل ۲۰۲۴، تظاهراتی در اعتراض به موج اعدام‌های اخیر توسط رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی در میدان ترافلگار اسکوئر در شهر لندن برگزار شد.

نیروها و سازمان‌های مختلفی فراخوان برگزاری این تظاهرات را داده بودند. فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان از زمره فراخوان دهندگان این تظاهرات بودند که حدود ۱۰۰ نفر از ایرانیان مبارز در آن شرکت کردند. در فراخوان این تظاهرات آمده بود “ماشین دار و شکنجه‌ی جمهوری اسلامی نابود باید گردد! در اعتراض به تداوم موج سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی گرد هم آییم و صدای زندانیان سیاسی و محکومین به اعدام در افکار عمومی مردم آزادی‌خواه باشیم. حمایت‌های آشکار و پنهان قدرت‌های امپریالیستی از حکومت دار و شکنجه‌ی جمهوری اسلامی را هرچه وسیع‌تر افشا سازیم!”.

در میدان ترافلگار، جایی که محل برگزاری تظاهرات بود، عکس‌ها و بنرهای بزرگی حاوی تصاویر قربانیان ۴۵ سال قتل و جنایت جمهوری اسلامی قرار داده شده بود که توجه عابران را جلب می‌کرد. همچنین آرم چريک‌های فدایی خلق ایران و شعارهای “جمهوری اسلامی دشمن زحمت‌کشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد”، “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” ، “پیروز باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم” و … به زبان‌های فارسی و انگلیسی بر روی زمین پهن شده بود.

در طول این تظاهرات سخنرانی‌های متعددی صورت گرفت که در آنها به احکام اعدام صادره از سوی بیدادگاه های جمهوری اسلامی و از جمله حکم اعدام توماج صالحی، _رَپِری که به جرم سرودن و خواندن اشعار مبارزاتی و ضد حکومتی به مرگ محکوم شده،_ اشاره و این حکم محکوم شده بود.

رفیق محمد هشی از جمله سخنرانان این تظاهرات بود که طی چند نوبت به زبان انگلیسی، جلوه‌هایی از ۴۵ سال جنایات سیستماتیک رژیم جمهوری اسلامی علیه کمونیست‌ها و مبارزین و توده‌های ستم‌دیده به ویژه زنان را برشمرد و احکام اعدام‌های وحشیانه اخیر را تداوم این جنایات نامید. سخنرانی‌های این رفیق توجه بسیاری از عابرین را به مراسم و وضعیت مردم ایران جلب می‌کرد و بسیاری از آنان با تظاهرکنندگان احساس همدردی و همبستگی می‌کردند.

در طول این تظاهرات همچنین شعارهای زیادی به زبان‌های انگلیسی و فارسی سرداده شد که از جمله آنها “شکنجه و قتل در ایران باید متوقف شود”، “قربانی کردن زنان در ایران باید متوقف شود”، “احکام اعدام باید متوقف شوند”، “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، ” رژیم جمهوری اسلامی باید برود” و … 

در محل تظاهرات تعداد زیادی اعلامیه‌های افشاگرانه به زبان انگلیسی در میان عابرین پخش شد و مردم زیادی از بنرها و عکس‌ها دیدن کرده و از آرم سازمان نیز عکس می‌گرفتند. این بخش از تظاهرات که از ساعت یک بعدازظهر آغاز شده بود تا ساعت سه بعدازظهر ادامه پیدا کرد و با موفقیت به پایان رسید.

نابود باد رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم
!

فعالین چريک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۳۰ آپریل ۲۰۲۴