گزارشی از تظاهرات روز شنبه ۲۰ ژانویه در استکهلم

متن کامل با فرمت پی دی اف

روز شنبه ۲۰ ژانویه تظاهراتی به فراخوان شورای استکهلم با شرکت و حمایت دیگر نیروهای چپ، کمونیست و آزادیخواه علیه موج فزاینده سرکوب و اعدام‌های روزمره رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی و همچنین درحمایت از اعتصابات و مبارزات کارگری که هر روز در چهار گوشه کشور بر پا می‌شود، برگزار شد. این تظاهرات در ساعت یک بعدازظهر در مرکز شهر و در منطقه (Sergels torget – soltorget) در هوای به شدت سرد شروع شد و تا ساعت دو نیم بعدازظهر ادامه داشت.

به رغم هوای بسیارسرد اما پخش سرودها و سر دادن شعار های انقلابی فضای حاکم بر تظاهرات را گرم نموده بود. “نابود باد رژیم تروریست جمهوری اسلامی”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “اعدام‌ها را در ایران متوقف کنید”، “سفارت ایران این مرکز تروریستی باید بسته شود” از شعارهایی بودند که بیشتر تکرار می‌شدند. در این حرکت چند سخرانی نیز صورت گرفت. یکی از سخنرانان در صحبت‌های خود تاکید نمود که: این اعدام‌ها در ارتباط با مسائل و مشکلات سیاسی انجام می‌شود و رژیم می‌خواهد جو ارعاب را درجامعه نهادینه کند؛ ولی جامعه ایران با خیزش‌های رادیکال خواهان نابودی جمهوری اسلامی است. او همچنین با اشاره به اعتصاب کارگران فولاد اهواز که خواهان پایان دادن به اخراج همکارانشان شدند و همچنین کارگران ذوب آهن اصفهان که خواهان تشکل مستقل کارگری می‌باشند، گفت که: جنبش کارگری در دوران درخشانی قرار دارد. سخنران دیگری با درود و اعلام همبستگی با مبارزات جوانان، دانشجویان، خلق کرد، کارگران شرکت واحد و کارگران خوزستان که علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی اعتراض کردند صحبت‌های خود را شروع نمود. وی همچنین درود فرستاد به سوسیالیست‌ها و آزادی‌خواهانی که در کشورهای مختلف اروپا علیه اعدام به تظاهرات برخاسته و خواهان قطع اعدام‌ها شدند. این سخنران در ادامه صحبت‌های خود تاکید نمود که جمهوری اسلامی اعدام می‌کند تا مبارزات انقلابی را به حاشیه براند، طبقات ستمدیده را مرعوب کند و به اختناق دامن بزند. وی تاکید داشت که همه این بگیر و ببندها برای این است که سرمایه‌داران به استثمارشان ادامه دهند. وی سپس یادآوری نمود که اعدام‌ها از بدو روی کار آمدن رژیم تبهکار جمهوری اسلامی تا کنون ادامه داشته اند. از اعدام‌های فرودگاه سنندج، مهاباد و ترکمن صحرا گرفته تا کشتار دهه شصت، قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ که باعث شد که سراسر ایران پر از خاوران شود. سپس وی تاکید نمود که اما نبردهای دلاورانه توده‌ها در سال‌های  ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ ثابت کرد که جمهوری اسلامی با توسل به اعدام قادر به جلوگیری از خیزش‌های مردمی نمی‌باشد. او همچنین گفت: ما به ماشین سرکوب خامنه‌ای جلاد اعلام می‌کنیم که عین کموناردها که ستون واندوم ناسیونالیست‌های فرانسه را  به پایین کشیدند، سر تا پای جمهوری اسلامی را به آتش خواهیم کشید. 

در این تظاهرات فعالین چریکهای فدایی خلق ایران  فعالانه شرکت داشتند و قسمتی از محل تظاهرات را با بنرها و پرچم‌ها و آرم سازمان تزیین نموده بودند. همچنین نشریات سازمان در جریان این حرکت پخش گردید و در مورد کتاب جدید رفیق اشرف دهقانی به پرسشها پاسخ داده شد.

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
زندان، شکنجه، اعدام نابود باید گردد!

سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران در سوئد- استکهلم
۲۱ ژانویه ۲۰۲۴