گزارشی از تظاهرات روز جهانی کارگر دورتموند – آلمان