گزارشی از تظاهرات در مقابل پارلمان بلژیک!

از ساعت 10 صبح امروز، پنج شنبه  14 جولای 2022، در اعتراض به لایحه استرداد مجرمین،  بین دولت بلژیک با رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی، تظاهراتی در مقابل پارلمان بلژیک برگزار شد. نیروهای چپ و دمکراتیک در بلژیک و هلند با صدور فراخوانهایی از ایرانیان مبارز دعوت کرده بودند تا با تجمع در مقابل پارلمان بلژیک، جایی که نمایندگان مجلس در حال رایزنی برای تصویب نهایی لایحه استرداد مجرمین بودند، به این تصمیم ضد مردمی اعتراض کرده و خواهان توقف استرداد تروریستهای جمهوری اسلامی، این قاتلین مردم، به ایران شوند و آن را محکوم کنند. در محل تظاهرات پرچمهای بزرگی با شعار “نابود باد رژیم جمهوری اسلامی ، مرگ بر امپریالیسم، زنده باد سوسیالیسم ” و “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد” به زبانهای فارسی، فرانسوی و  هلندی قرار داده شده بود. شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی در محکومیت اقدام دولت بلژیک “نظیر بلژیک شرمت باد”، ” ایران (جمهوری اسلامی) جنایت می کند، بلژیک حمایت می کند” توجه عابرین و رهگذران را به تظاهرات جلب می کردند.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران نیز با صدور فراخوانی ضمن پشتیبانی از این تظاهرات با آرم سازمان در کنار سایر نیروهای دمکرات و چپ، در این حرکت شرکت کرده و در جریان این تظاهرات به بحث و گفتگو با مراجعه کنندگان به محل تظاهرات پرداخته و به پرسشهای آنان پاسخ دادند. در همین محل و از ساعاتی زودتر سازمان مجاهدین با بسیج نیروهای خود پودیوم بزرگی را بر پا کرده و سپس به راهپیمایی پرداختند.

این تظاهرات در ساعت 12و 30 دقیقه بعد از ظهر به پایان رسید. اعلام شد که دولت بلژیک به دلیل برخی مخالفتها در میان بخشی از پارلمانتاریستهای خود، از رای گیری برای تصویب این لایحه در امروز منصرف شده و برای اطمینان از تصویب این لایحه رسوا توسط اکثریت اعضای مجلس خود، رای گیری را به چند روز دیگر موکول ساخته است.

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم و تروریست جمهوری اسلامی !

زندانی سیاسی، کارگر زندانی آزاد باید گردد!

مرگ بر امپریالیسم! پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران- هلند

14 جولای 2022

متن کامل در فرمت پی دی اف