گزارشی از تظاهرات در لندن علیه جمهوری اسلامی

امروز، شنبه ۲۸ ماه می ۲۰۲۲، به دعوت فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران و برخی دیگر از نیروهای سیاسی در شهر لندن تظاهراتی در مقابل سفارت رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در حمایت از خیزش گرسنگان برای “نان، کار و آزادی”، برگزار شد.

در این تظاهرات شعارهای زیادی به زبان‌های انگلیسی و فارسی علیه رژیم جمهوری اسلامی و در حمایت از خواست‌های بر حق مردم ستم‌دیده ایران سر داده شد که برخی از آنها به شرح زیر بودند:

مرگ بر جمهوری اسلامی!
جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته به همت توده‌ها نابود باید گردد!
کارگر زندانی، زندانی سیاسی، معلم زندانی، محصل زندانی آزاد باید گردد!
مرگ بر حکومت شکنجه!
مرگ بر حکومت اعدام!
کشتار مردم ایران باید متوقف شود!
سرکوب و قربانی کردن زنان ایران باید متوقف شود!
شکنجه و کشتار در ایران باید متوقف شود!
اتحاد، مبارزه پیروزی!
جمهوری اسلامی نوکر غارتگران، دشمن زحمت‌کشان، نابود باید گردد!
آبادان حمایتت می‌کنیم! و …

در این تظاهرات بنرهای بزرگی در حمایت از مبارزات کارگران و مردم ایران در محل نصب شده بودند. برخی از این بنرها حاوی عکس‌های تعدادی از جان‌باختگان قیام‌های توده‌ای سال‌های ۹۶ و ۹۸ بودند.
بر برخی دیگر از بنرها شعارهایی نظیر مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی و پیروز باد مبارزات انقلابی مردم نقش بسته بود.

رانندگان و سرنشینان تعداد زیادی از وسایل نقلیه که از محل عبور می کردند با به صدا در آوردن بوق و یا تکان دادن دست‌های‌شان از تظاهر کنندگان و شعارهای آنها پشتیبانی می‌کردند.

فعالین چريک‌های فدایی خلق ایران در لندن نیز با نصب آرم و بنرهای مبارزاتی در محل، فعالانه در این تظاهرات شرکت کردند. این تظاهرات که ساعت یک بعدازظهر شروع شده بود در ساعت ۳ بعدازظهر با موفقیت به پایان رسید.

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن 
۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ برابر با ۲۸ می ۲۰۲۲

گزارش با فرمت پی دی اف