گزارشی از تظاهرات در اعتراض به نمایش مسخره انتصابات جمهوری اسلامی در کنار سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم – سوئد