گزارشی از تظاهرات ایرانیان مبارز علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی تورنتو – کانادا

در سالگرد به خون غلطیدن هزاران تن از کمونیست ها و فرزندان مبارز خلق به دست قصابان رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷، روز شنبه ۵ سپتامبر ۲۰۲۰ ، گروهی از ایرانیان مبارز و آگاه به منظور بزرگداشت یاد عزیزان جانباخته در جریان آن جنایات و همچنین در اعتراض به احکام اعدام های جدید توسط مقامات جمهوری اسلامی در خیابان “یانگ” تورنتو دست به تجمع زده و به افشاگری علیه جمهوری اسلامی پرداختند.

این تظاهرات قبل از هر چیز تو دهنی محکمی به مزدوران رنگارنگ و پر شمار جمهوری اسلامی در تورنتو بود که درست چند روز پیش از این تظاهرات، با سازمان دادن مراسم عاشورای دولتی، در صدد اشاعه خرافات و تبلیغ به نفع جمهوری اسلامی و پیشبرد سیاست های این رژیم در خارج از کشور بر آمده بودند. معرکه گیری ای که با حرکت دلیرانه تعدادی از هموطنان، رسوا و دچار اخلال شده بود. ایرانیان مبارز با شرکت در حرکت روز شنبه بار دیگر نشان دادند که اجازه نخواهند داد تا تورنتو در پرتو سکوت مقامات دولت کانادا به لانه جاسوسی و قلمرو قصابان و غارتگران و مزدوران جمهوری اسلامی بدل گردد.

شرکت کنندگان در این حرکت با بلند کردن پلاکاردها و بنرهایی که در آن ها به زبان های فارسی و انگلیسی شعارهای “مرگ بر جمهوری اسلامی” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” نوشته شده بود، توجه عابرین و بویژه ایرانیان را در این منطقه شلوغ و پر رفت و آمد به آکسیون خود جلب کرده بودند. در طول تظاهرات سخنرانی هایی صورت گرفت که در آن ها به گوشه ای از جنایات جمهوری اسلامی در سرکوب و استثمار کارگران و توده های محروم اشاره شده بود و یاد فرزندان رشید مردم ایران که در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جان باخته بودند ، گرامی داشته شد. در این سخنرانی ها بر ضرورت اعتراض افکار عمومی به حکم اعدام جوان دربند، “نوید افکاری” که نفرت به حق همه مردم ایران و جهان را علیه رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی اش بر انگیخته نیز اشاره شد. همچنین یکی از رفقا در صحبت های خود ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی و همه جناح های آن، راجع به اهداف عادلانه مبارزات برحق کارگران و توده های ستمدیده و همچنین چشم انداز محتوم سرنگونی این رژیم به دست توانای مردم به جان آمده صحبت کرد. در این تظاهرات یکی از بستگان قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی که با شلیک موشک سپاه پاسداران حکومت ساقط شد نیز صحبت کرد و از درخواست بر حق بازماندگان قربانیان این جنایت برای روشن شدن حقایق مربوط به این ماجرا و مجازات عاملین آن سخن گفت. این آکسیون پر شور و موفق و سخنرانی هایی که در آن صورت گرفت انعکاس خوب و گسترده ای در افکار عمومی محل پیدا نمود.

یکی از نکات این حرکت، حضور مزدوران و جاسوسان جمهوری اسلامی در اطراف محل تظاهرات بود. شماری از اوباشان حکومت که در چند ماشین با شیشه های دودی از ابتدا تا انتهای آکسیون در محل حضور داشتند سعی می کردند به طور نامحسوس از تظاهرکنندگان عکس بیاندازند و در واقع همان جو رعب و وحشت را که در ایران علیه مردم به جان آمده ایجاد کرده اند در تورنتو نیز حاکم کنند. تنی چند از فریب خوردگان و مزدوران رژیم نیز سعی کردند که با ایجاد مزاحمت در تظاهرات اخلال بوجود بیاورند که این حرکت مذبوحانه نیز با برخورد هشیارانه رفقا خنثی گشت.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو – کانادا یکی از فراخوان دهندگان این تظاهرات موفق بودند که از ساعت چهار تا پنج و نیم بعد از ظهر ادامه داشت.

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!

زندانی سیاسی به همت توده ها آزاد باید گردد!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو – کانادا

ششم سپتامبر ۲۰۲۰