گزارشی از تظاهراتی سرخ در تورنتو

متن کامل با فرمت پی دی اف

روز شنبه ۷ ژانویه ۲۰۲۳ به دعوت فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران و برخی دیگر از نیروهای چپ و کمونیست در تورنتو، تظاهرات ایستاده‌ای در حمایت از جنبش توده‌ای داخل کشور و در اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی به دلیل بگیر و ببند و شکنجه و اعدام تظاهرکنندگان، برگزار شد. این حرکت قرار بود که در ساعت ۲ بعدازظهر شروع شود اما رفقا زودتر به محل تظاهرات رفته و با نصب بنرها و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی نظیر “مرگ بر جمهوری اسلامی” و همچنین نصب عکس‌های تعدادی از جان‌باختگان انقلاب مردم ایران در سال ۱۴۰۱، محل را برای حضور تظاهرکنندگان از قبل حاضر کردند.

در این حرکت جمعی از فعالین سیاسی تشکیلاتی و مستقل شرکت کرده و با برافراشتن پرچم‌های سرخ و شعارهای انقلابی کوشیدند تا در مقابل جریان‌های متعدد راست و نیروهای پرو امپریالیست که این روزها با تمام توان و با پشتیبانی دولت‌ها و محافل امپریالیستی در خارج کشور می‌کوشند پروژه‌های ارتجاعی و ضد انقلابی “رهبرسازی” برای مبارزات زنان و مردان و جوانان سلحشور داخل را به پیش ببرند، از هویت مردمی و مستقل مبارزات انقلابی توده‌ها دفاع کنند و پژواک صدای آنها باشند. سازمان‌دهندگان این تظاهرات نیروها و افرادی بودند که قاطعانه خواهان قطع نفوذ و دخالت‌های دولت‌های امپریالیستی در ایران و مخالف تحرک جریانات دست ساز و وابسته می‌باشند.

در طول حرکت شعارهایی به زبان‌های فارسی و انگلیسی سر داده شد که از جمله آنها می‌توان به این شعارها اشاره کرد:

  • مرگ بر جمهوری اسلامی!
  • زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
  • می‌کشم می‌کشم آن‌که برادرم کشت!
  • مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر! و …

در این تظاهرات سخنرانی‌هایی در افشا و محکومیت جنایات جمهوری اسلامی، در دفاع از اهداف و خواست‌های انقلابی مردم ایران نظیر “نان، کار، مسکن و آزادی”، در افشای زد و بندهای امپریالیستی و سازماندهی یک “گوادلوپ” دیگر و همچنین در ضرورت ایجاد و گسترش امر اتحاد در بین نیروهای مردمی و مدافع سوسیالیسم و طبقه کارگر صورت گرفت.

در جریان این تظاهرات سخنانی در مورد زندگی دو جوان کارگر اعدام شده توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی یعنی محمدمهدی کرمی و محمد حسینی ایراد شد و تاکید گشت که مبارزات جاری در ایران نه آن‌طور که دشمنان مردم ایران و رسانه‌های‌شان جلوه می‌دهند مبارزه‌ای علیه صرفا “حجاب اجباری” بلکه یک مبارزه طبقاتی برای رسیدن به جامعه‌ای دمکراتیک و آزاد می‌باشد.

این تظاهرات سرخ تا ساعت حدودا سه و نیم بعدازظهر ادامه یافت. در طول حرکت شماری از عابرین با رفقا به گفت‌وگو پرداخته و حمایت و همبستگی خویش با مبارزات مردم ایران را ابراز می‌کردند.

جمهوری اسلامی، ماحصل گوادلوپ، ننگت باد، مرگت باد!
مرگ بر جمهوری اعدامی!
زنده باد انقلاب!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در تورنتو کانادا
۸ ژانویه ۲۰۲۳