گزارشی از اعتراض به اعدام کارگر زحمتکش، نوید افکاری، آمستردام – هلند

در تداوم اعتراضاتی که در سراسر اروپا علیه اعدام وحشیانه کارگر جوان، نوید افکاری، توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته، روز شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰، به فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند، که فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در این کشور نیز بخشی از آن هستند، تظاهراتی در میدان «دام» آمستردام برگزار شد. در جریان این تظاهرات، بنرهای بزرگی حاوی شعارهای «نابود باد امپریالیسم! زنده باد سوسیالیسم! سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی» ، «علیه امپریالیسم، بنیادگرایی اسلامی و استثمار»، «اعدام ها در ایران باید متوقف شوند»، «جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد»، «سوسیالیسم یا بربریت» و همچنین عکس های تعدادی از جانباختگان زن و مرد در جریان سرکوب شورش گرسنگان توسط جمهوری اسلامی در محل آویخته شده بودند که توجه حاضران و عابران را به شرایط ایران تحت سلطه دیکتاتوری جمهوری اسلامی جل می کرد.

تظاهر کنندگان با بزرگداشت یاد نوید افکاری و تمامی دیگر قربانیان رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی به سردادن شعارهایی نظیر «مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد» و… به زبان‌های فارسی و هلندی و انگلیسی پرداختند. همچنین چند متن و اطلاعیه و بیانیۀ کمیتۀ حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان راجع به اهداف تظاهرکنندگان، اعدام نوید افکاری و شرایط ظالمانه و خفقان‌باری که جمهوری اسلامی برای توده‌های تحت ستم ایران آفریده است در طول این تظاهرات به زبان انگلیسی، به طور صوتی پخش شد که مورد استقبال عابرین و رهگذران از کشورهای مختلف قرار گرفت و به آن‌ها گوش فرا می‌دادند. تعدادی از مردم با مراجعه به چادر تظاهرات از رفقای برگزارکننده در مورد شرایط ایران و اهداف حرکت سئوال می‌کردند و با شنیدن پاسخ‌های لازم توسط رفقا، همبستگی خود را با اهداف تظاهرکنندگان و مردم ایران و علیه جمهوری اسلامی اعلام می کردند.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند با نصب آرم و پرچم‌های سازمان و یک میز کتاب، فعالانه در این حرکت شرکت کردند و پاسخگوی سئوالات مراجعین به میز کتاب سازمان در مورد چریکهای فدایی خلق ایران، شرایط کنونی کشور و دیگر مسایل بودند. مراجعان از بنرهای به نمایش درآمده در محل تظاهرات و از جمله آرم سازمان عکس می‌گرفتند و در مورد تاریخچه سازمان سئوالات خود را مطرح می‌کردند که پاسخ‌های لازم به آن‌ها داده می‌شد.

در مجموع این تظاهرات با جلب نظر رهگذران این محل پر تردد در آمستردام به مسئله اعدام وحشیانه نوید افکاری و افشای دیگر جنایات چهل و یک ساله رژیم جمهوری اسلامی، تظاهرات موفقی در پژواک فریاد کارگران و زحمتکشان ایران علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در افکار عمومی بود.

این تظاهرات در ساعت ۲ بعد از ظهر شروع و در ساعت چهار و نیم بعد از ظهر با موفقیت به پایان رسید.

جاودان باد خاطره تمامی شهدای خلق!

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم!

با انقلاب علیه استثمارگران در هم می‌شکنیم بساط دار و شکنجه را!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آمستردام – هلند 

۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰