گزارشی از آکسیون حمایت از اعتراضات و اعتصابات کارگران ایران لندن – انگلستان

در تداوم آکسیون های مبارزاتی حمایت از اعتصابات و اعتراضات وسیع کارگری در ایران، امروز یکشنبه ۱۶ آگوست ۲۰۲۰، یک تظاهرات ایستاده در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن برگزار شد که در آن شماری از ایرانیان آزاده و مبارز و فعالین سازمان های سیاسی شرکت کردند. در جریان این حرکت، شعارهای زیادی به زبان های انگلیسی و فارسی در حمایت از اعتصابات و اعتراضات کارگری جاری در ده ها کارخانه و واحد صنعتی در داخل کشور، سر داده شد. از جمله این شعارها “مرگ بر جمهوری اسلامی” ، ” جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، ” زنده باد اعتصاب، زنده باد انقلاب”، “زندانی سیاسی، کارگر زندانی، آزاد باید گردد”، “ترور ، شکنجه، زندان نابود باید گردد”، “فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم”، “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا”، “از هفت تپه تا تهران، زحمتکشان در زندان” ، “نان، کار، آزادی” و …

همچنین بنرهای بزرگی حاوی جنایات جمهوری اسلامی، در محل آکسیون به نمایش درآمده بودند و یکی از این بنرها، با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، روی میله های جلوی کنسولگری نصب شده بود.

در انتهای این حرکت، یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات، با تخم مرغ درب اصلی و پنجره های کنسولگری را مورد حمله قرار داد و مزدوران رژیم در داخل ساختمان جاسوس خانه (موسوم به کنسولگری) شتابزده پلیس را به محل فرا خواندند. همچنین در جریان این حرکت، برخی اطلاعیه های انگلیسی در توضیح شرایط وخیم کار و حیات کارگران در محل پخش شدند.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن یکی از جریانات فراخوان دهنده این حرکت مباراتی بودند که در ساعت ۱۲ ظهر آغاز و در ساعت یک و نیم بعد از ظهر با موفقیت به پایان رسید.

پیروز باد مبارزات دلیرانه کارگران ایران برای کسب حقوق بر حقشان! جمهوری اسلامی، نوکر غارتگران، دشمن زحمتکشان نابود باید گردد! فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن – انگلستان شانزدهم آگوست ۲۰۲۰