گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن!

8 مارس ، روز جهانی زن فرا می‌رسد و بار دیگر میلیون‌ها تن از زنان- و در کنار آنان مردان- آزادیخواه فرصت می‌یابند تا از راه‌های گوناگون فریاد اعتراض و مبارزه خود برعلیه مظالم نظام سرمایه‌داری در حق زنان را هرچه رساتر سر دهند و با خواست آزادی و برابری واقعی، خواهان برقراری نظام عادلانه‌ای گردند که در آن ستم بر زنان همچون سایر مظالم و ستم‌های ذاتی نظام سرمایه داری برای همیشه از زندگی جامعه رخت بربندد. 

امروز در شرایط سلطه نظام سرمایه‌داری در سطح جهان، زنان تحت ستم در حالی به استقبال 8 مارس می‌روند که این نظام، کمر میلیاردها تن از زنان کارگر و زحمتکش را در زیر بار فقر و گرسنگی، سرکوب و جنگ و ویرانی خم کرده است. اما آنها مجبورند تا علاوه بر اینکه با بار هلاکتبار تمامی این بلایا- همچون برادران کارگر خود- دست و پنجه نرم کنند، در همان حال تنها به خاطر “زن” بودن خویش، با بی‌حقوقی مضاعفی که نظام استثمارگرانه و مردسالار حاکم در عرصه‌های مختلف به آنان تحمیل کرده نیز دست و پنجه نرم کنند. امری که بطور طبیعی، زنان و بویژه زنان کارگر و زحمتکش را در صف مقدم نبرد با نظام سرمایه‌داری قرار داده است.

در ایران تحت حاکمیت نظام سرمایه‌داری وابسته به امپریالیسم و رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی، جایی که دیکتاتوری عریان و قهر آمیز طبقه حاکم، شرایط بس طاقت‌فرساتری را به زندگی زنان ما حاکم کرده، اوضاع زنان بسیار وخیم‌تر است. در نظامی که می‌کوشد چهره ضدمردمی خویش را با عقب‌مانده‌ترین لفافه‌های مذهبی متحجر و ضد زن آرایش دهد، در نظامی که قوانین و دستگاه سرکوبگر آن، بدیهی‌ترین حقوق زنان نظیر پوشش، حق طلاق، حضانت فرزند و… را نیز از تعدی و دخالت خویش مصون نگذاشته، در نظامی که قوانین ناعادلانه و مرد سالار آن زن را شهروند درجه دوم محسوب می کند، بدیهی‌ست که فشار بر زنان از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شديدتر و شرايط زندگی آنها طاقت فرساتر است. در نتیجه سلطه چنین نظام سرکوبگر و رژیم زن‌ستیزی که ما می‌بینیم اوضاع حیات و معاش زنان ما روز بروز وخیم‌تر شده و آمار دختران فراری، صادرات دختران بيگناه، خودکشی زنان و حتی زنان کارتن‌خواب و… هر روز فزونی می‌گيرد. واقعيتی که زنان مبارز و آگاه را هرچه بیشتر به مقابله با نظام حاکم سوق داده است. در چنين شرايطی روزی نیست که خبری از اعتراضات و مبارزات زنان در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس و کارخانه‌ها و… در جامعه انعکاس نیابد.

با گراميداشت 8 مارس روز جهانی زن بکوشیم تا دامنه مبارزه برای تحقق مطالبات برحق زنان را هرچه بیشتر گسترش دهیم و از مبارزات حق‌طلبانه زنان ايران برای کسب حقوق عادلانه خويش دفاع کنيم. مبارزه‌ای که چشم‌انداز پيروزی‌اش به نحو اجتناب‌ناپذیری به مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به مثابه حافظ نظام سرمايه‌داری وابسته و سلطه امپریالیسم گره خورده و اين خود جز از طريق انقلابی توده‌ای و  قهرآميز، ناممکن است.

گرامی باد 8 مارس، روز جهانی زن!

سرنگون باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسلامی!

پيروز باد مبارزات عادلانه زنان برای دستيابی به حقوق برحق‌شان!

با ايمان به پيروزی راهمان

چريکهای فدائی خلق ايران

5 مارس 2006