گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن!

آفیش با فرمت پی دی اف

در حمایت از مبارزات دلاورانه زنان ایران و به ویژه زنان کارگر و زحمت‌کش علیه رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی و پشتیبانی از مطالبات آنان نظیر حقوق و دستمزد برابر  با مردان، لغو حجاب اجباری و محو تمامی تجلیات ستم بر زنان گرد هم می‌آییم تا افشاگر رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی و فریادگر خواست‌های زنان ایران باشیم!
با شعار “نابود باد رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی” و “زنده باد انقلاب” به این آکسیون بپیوندید!

زمان: شنبه ۹ مارس ۲۰۲۴
ساعت یک بعدازظهر
مکان: میدان ترافلگار اسکوئر لندن

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۲ مارس ۲۰۲۴