کنفرانس رزا لوکزامبورگ و همبستگی بین المللی با گروه هنری انقلابی «گروپ یوروم»