و زمین گرد نبوده و مسطح است‏!‏‏ قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و رسوایی «اصلاح‌طلبان»