هلند: گزارشی از آکسیون علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی!

متن کامل با فرمت پی دی اف

روز شنبه ۲۰ ژانویه به فراخوان “کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند” که فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در هلند بخشی از آن می‌باشند، آکسیونی علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی برگزار گردید. به روال همیشگی محل آکسیون با بنرها و شعارهای مبارزاتی و عکس‌هایی از جانباختگان خیزش‌های مردمی تزیین شده بود. همچنین پارچه نوشته‌هایی حاوی مطالبات انقلابی مردم ستمدیده و مبارز ایران در اطراف محل تظاهرات گذاشته شده بود که هر مراجعه کننده‌ای با خواندن آنها تا حدی در جریان جنایات دیکتاتوری حاکم بر ایران قرار می‌گرفت. در جریان این حرکت اعلامیه‌هایی به زبان‌های هلندی و انگلیسی بین بازدیدکنندگان توزیع شد و شعارهای انقلابی سر داده شد. شعارهایی همچون “نابود باد جمهوری اسلامی“، ”زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”. همچنین شعارهایی علیه ماشین اعدام رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی و ضرورت مبارزه برای درهم شکستن این ماشین جنایت، سر داده شد. در طول این حرکت ترانه سرودهای مبارزاتی و از جمله ترانه‌های کردی نیز پخش می‌شد که با استقبال مردم مراجعه کننده مواجه شد. 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند در این حرکت با گذاشتن میز کتاب به پخش انتشارات سازمان پرداختند و از جمله کتاب جدید “بررسی زمینه ضربات سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ و ناگفته‌هایی از تاریخ چریکهای فدائی خلق ایران” اثر رفیق اشرف دهقانی نیز توزیع شد. برخی از مراجعه کنندگان به این آکسیون از آرم سازمان استقبال کرده و یک جوان فرانسوی با اشتیاق درخواست گرفتن عکس با آرم را داشت که پس از گرفتن عکس گفت من همیشه شیفته این آرم بودم. همچنین چند جوان با مراجعه به رفقا در مورد مواضع تشکیلات در مورد مسائل مختلف و از جمله نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه سوال کردند که پس از شنیدن توضیحات رفقا پشتیبانی خود را از شیوه نگرش ابراز نمودند. 

این حرکت که از ساعت دو بعدازظهر شروع شده بود در ساعت چهار بعدازظهر با موفقیت به پایان رسید.

نابود باد رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی!
زندان، شکنجه، اعدام نابود باید گردد!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند
۲۱ ژانویه ۲۰۲۳