هلند: گزارشی از آکسیون حمایت از توده‌های به‌پاخاسته!

با تداوم جنبش انقلابی مردم ایران علیه رژیم سرکوبگر و وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی، روز شنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ تظاهرات دیگری در میدان “دام” آمستردام برای حمایت از جنبش اعتراضی در داخل و جلب حمایت افکار عمومی در خارج کشور نسبت به اعتراضات و مبارزات مردم ایران و مطالبات برحق آنها برگزار شد. این آکسیون به فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند که فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند بخشی از آن هستند سازمان یافت. 

مراسم از ساعت حدود ۲ بعدازظهر آغاز شد و محل آکسیون با بنرهای بزرگ و شعارهایی به زبان‌های فارسی و انگلیسی نظیر “زنده باد انقلاب”، “نابود باد امپریالیسم، زنده باد سوسیالیسم!”، “خلق‌های ایران بیدارند، هشیارند، از شاه و شیخ بیزارند”!  و … پوشیده شده بود. 

در این مراسم اطلاعیه کمیته در باره اوضاع جاری و ضرورت حمایت از جنبش توده‌ها در خارج کشور و افشای خطر آلترناتیو‌سازی‌های امپریالیستی و تمرکز در انعکاس صدای کارگران و زحمتکشان داخل صحبت شده بود. 

همین اطلاعیه به زبان‌های فارسی و انگلیسی و هلندی در میان جمعیت پخش شد. در فواصل برنامه شعارهایی به زبان‌های مختلف با مضمون نابود باد رژیم جمهوری اسلامی و در حمایت از از خواست‌های توده‌های به‌پاخاسته سر داده شد. همچنین ترانه سرودهای انقلابی به صورت زنده اجرا شد که مورد حمایت و استقبال عابرین قرار گرفت. 

هر چه توفنده تر باد جنبش توده‌های به‌پاخاسته برای انقلاب!
نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی به دستان پر توان تود‌ه‌ها!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند
۳۰ اکتبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف