هلند: فراخوان برای شرکت در آکسیون به مناسبت فرا رسیدن سالگرد جنایات جمهوری اسلامی در دهه‌ی شصت

تاریخ حکومت جمهوری اسلامی، تاریخ چهار دهه کشتار و جنایت است. اما کشتار دهه‌ی ۶۰ و قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ که نقطه اوج این کشتار بود در این تاریخ ننگین جایگاه ویژه‌ای دارند.
بر اساس گزارشات شاهدین عینی در سال‌های ۶۰  و ۶۱ در سیاه‌چال اوین شبی نبود که صدای تیراندازی جهت اعدام زندانیان سیاسی شنیده نشود. در تابستان خونین سال ۶۷ نیز بازماندگان شهادت می‌دهند که چگونه دسته دسته زندانیان را نزد “هیات مرگ” می‌بردند و سپس روانه‌ی محل چوبه‌های دار می‌کردند. اما ویژگی سالگرد امسال این کشتار تاریخی در این است که یکی از اعضای جلاد “هیات مرگ” یعنی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور  این رژیم شده تا به دنبال قیام‌های مردمی دی ۹۶ و آبان ۹۸ اعدام‌های مخفیانه سال ۶۷ را این بار علنا به نمایش بگذارد.  

در سالگرد این جنایات خونین آکسیونی از سوی کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند که فعالین چریک‌های فدایی خلق در هلند یکی از تشکیل دهندگان آن می‌باشند، سازمان داده شده است. ما از هموطنان آگاه و مبارز می‌خواهیم تا در این آکسیون به ما بپیوندند تا یاد و خاطره همه آن “جان‌های شیفته” که در این چهار دهه برای رسیدن به آزادی و سوسیالیسم از جان خود مایه گذاشتند، را پاس داریم و متحدا بر ضرورت نابودی رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی جهت رسیدن به آزادی و دمکراسی تاکید کنیم.

ایرانیان آزاده!
با شرکت فعال خود در این گردهمایی بیایید تا دست در دست هم، صدای حق طلبانه‌ی مادران و پدران، فرزندان و همه عزیزان شهدای این چهار دهه را به گوش مردم هلند برسانیم.

زمان: ساعت۱۲ ظهر تا ۳ بعدازظهر شنبه ۲۸ آگوست 
مکان: میدان “دام” آمستردام

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند
۱۶ آگوست ۲۰۲۱

فراخوان با فرمت پی‌دی‌اف