نابودی جمهوری اسلامی، رای واقعی توده‌ها!

متن کامل با فرمت پی دی اف

رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در تدارک مضحکه انتخاباتی دیگری است که قرار است در ۱۱ اسفند امسال برگزار شود. این مضحکه در شرایطی به راه انداخته شده که در طول ۴۵ سال گذشته هیچ‌یک از الزامات یک انتخابات واقعی در زیر سلطه این رژیم وجود نداشته و اساسا هرگونه امکان ابراز اراده آزاد توده‌ها شدیداً و وحشیانه توسط دیکتاتوری حاکم سرکوب شده است. در چنین شرایطی این رژیم ضد مردمی از مردم می‌خواهد که برای تعیین نمایندگان مجلس ارتجاع و مجلس خبرگان به پای صندوق‌های رای بروند. 

جمهوری اسلامی در شرایطی دوباره برای بزک کردن چهره خونبارش ماشین انتخاباتی رسوای خود را به راه انداخته است که هنوز خون صدها جانباخته خیزش انقلابی ۱۴۰۱ بر دستانش خشک نشده و فریاد دادخواهی خانواده شهدای جنبش‌های توده‌ای اخیر فضای جامعه را فرا گرفته است و تازه هر روز خبر از اعدام زندانی سیاسی جدیدی را به جامعه اعلام می‌کند.
در شرایطی مضحکه انتخاباتی جدید رژیم و طلب از مردم برای رفتن به پای صندوق‌های رای صورت می‌گیرد که در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ میلیون‌ها نفر از مردم ایران بر سرنگونی این رژیم ددمنش تاکید نمودند و شعارهای”مرگ بر جمهوری اسلامی” و “مرگ بر دیکتاتور” و “مرگ بر خامنه‌ای” لرزه بر سلطه دیکتاتوری انداخت. با این حال دیکتاتوری رسوای حاکم در تلاش است با رای سازی برای خود، مشروعیت نداشته‌اش در نزد مردم را کتمان ساخته و خود را همچنان حاصل آرای مردم جلوه دهد. تازه این تلاش مذبوحانه در شرایطی است که  توده‌های شجاع و مبارز ایران هر روز در کف خیابان‌ها فریاد می‌زنند “رای بی رای” و آشکارا از تحریم این مضحکه سخن می‌گویند. 

واقعیت این است که در رژیم جمهوری اسلامی اساسا چیزی به نام انتخابات وجود نداشته و ندارد. بلکه سردمداران حاکم همواره انتصابات حکومتی از پیش تصمیم گرفته شده‌ی خود را با نمایش صندوق‌های از پیش پرشده، به نام انتخاب توده‌ها جا زده‌اند؛ در نتیجه تمامی شعبده بازی‌های رژیم در این زمینه فریبکاری آشکار برای تطهیر چهره جنایتکار خود بوده و می‌باشد. 

مبارزات توده‌ها و به خصوص آگاهی و فضای مبارزاتی ایجاد شده در جریان خیزش‌های توده‌ای بزرگی چون خیزش دی ۹۶ و آبان ۹۸ و ۱۴۰۱ جایی برای فریبکاری باقی نگذاشته است؛ چرا که این مبارزات تنفر اکثریت توده‌های مردم از رژیم جمهوری اسلامی را کاملا عیان ساخته است. به همین دلیل ورشکستگی فریبکاری‌های سردمداران جمهوری اسلامی کار فضاحت این دیکتاتوری را به آنجا رسانده که برای ترغیب مردم به شرکت در این مضحکه چنین تبلیغ می‌کند که “عدم شرکت یعنی حفظ وضع موجود”!! یعنی خود نیز می‌دانند که مردم چقدر از وضع موجود که نتیجه حاکمیت‌شان می‌باشد، عاصی و متنفرند.

امروز آنچه غیر قابل انکار می‌باشد این واقعیت است که به رغم همه ترفندها و ریاکاری‌های سردمداران جمهوری اسلامی پاسخ مردم به تبلیغات رژیم واضح و روشن است. آنها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی، با همه دار و دسته‌های درونی‌اش می‌باشند. به همین دلیل هم توده‌های جان به لب رسیده و مبارز ما با تحریم این انتصابات دولتی بار دیگر سیلی محکمی بر صورت دیکتاتوری حاکم زده و بر ضرورت سرنگونی این رژیم ددمنش تاکید می‌کنند. چریکهای فدائی خلق ایران با پشتیبانی از تحریم آگاهانه و به حق توده‌ای این مضحکه جمهوری اسلامی که انعکاسی از فقدان مشروعیت آن می‌باشد، بر ضرورت سرنگونی این رژیم سرکوبگر تاکید نموده و بر این باورند که تحریم مضحکه انتخاباتی اخیر رژیم توسط توده‌ها در خدمت فردای روشن نابودی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار دارد. نابودی این رژیم سرکوبگر و نظام استثمارگرانه حاکم رای واقعی مردم ایران می‌باشد.

جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!
جمهوری اسلامی ماحصل گوادلوپ، ننگت باد، مرگت باد!
پیروز باد انقلاب!

چریکهای فدائی خلق ایران
۶ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۲۵ فوریه ۲۰۲۴