موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی

مصاحبه «تلویزیون چشم‌انداز» از حزب کمونیست ایران (کومه‌له)

با رفیق سهیلا از فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران

۳۰ اکتبر ۲۰۲۱