موج جدید اعدام زندانیان سیاسی، ننگ جدیدی در پرونده سیاه جمهوری اسلامی!

متن کامل با فرمت پی دی اف

در حالی که هنوز خون دو جوان مبارز، محمد قبادلو و فرهاد سلیمی که در روز سه شنبه ۳ بهمن‌ماه اعدام شدند، از چنگال جلادان رژیم شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی خشک نشده، صبح امروز دوشنبه ۹ بهمن‌ماه ماشین کشتار رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ۴ تن دیگر از زندانیان سیاسی کرد را وحشیانه اعدام کرد. محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی چهار زندانی در سیاه‌‌چال اوین بودند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از آنها به عنوان اعضای کومه‌له نام برده است و بیدادگاه های رژیم با اتهام واهی “جاسوسی برای اسراییل” بدون حتی رعایت قوانین قضایی خود حکومت که به اندازه کافی ضد انسانی‌ست، شتابزده آنها را به چوبه‌های دار سپردند.

.این اعدام‌ها نفرت شدید مردم آزادیخواه در ایران و جهان علیه دژخیمان حاکم بر کشور ما را هرچه بیشتر برانگیخته است. از طرف دیگر در شرایطی که نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر وابسته به قدرت‌های امپریالیستی جز محکومیت ظاهری اقدامات تبهکارانه جمهوری اسلامی در طی ۴۴ سال اخیر کاری نمی‌کنند و در عوض در عمل با کمک‌های مادی و معنوی خود بقای این رژیم در مقابل توده‌های به جان آمده را تداوم می‌بخشند، این اعدام‌ها چهره فریبکار این نهادها و قدرت‌های امپریالیستی پشتیبان آنها را در نزد افکار عمومی هر چه عیان‌تر به نمایش گذارده است. 

جمهوری اسلامی در شرایطی به اعدام‌های وحشیانه اخیر دست یازیده و به ویژه دستگیرشدگان جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ را نشان گرفته است که آتش نفرت و خشم کارگران و خلق‌های تحت ستم علیه ظلم و ستم و استثمار و سرکوب دیکتاتوری حاکم در هر گوشه و کنار مملکت شعله می‌کشد. به‌رغم سرکوب وحشیانه جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱، اعتراضات و اعتصابات کارگران دلیر، بازنشستگان به جان آمده و زنان مبارز و دلاور ما همچنان در سطوح مختلف ادامه دارد و مردم مبارز ما با زبان و عمل خود فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر این نظام استثمارگرانه و فاسد را هر روز قوی‌تر از گذشته سر می‌دهند. اعدام‌های اخیر از سوی حاکمان درست برای سرکوب این روحیه مقاومت و مبارزه و برای گسترش خفقان و ارعاب در سطح جامعه صورت می‌گیرد و هدف همه این وحشی‌گری‌ها ایجاد سد در مقابل انقلاب مردم و حفظ نظام استثمارگرانه حاکم به نفع سرمایه‌داران زالو صفت و اربابان جهانی غارتگر آنها می‌باشد. اما زهی خیال باطل! زندان و سرکوب و اعدام تا ابد قادر به حفظ و دوام بساط حکومت‌های استثمارگر علیه توده‌های تحت ستم نخواهد بود. در حالی‌که کینه و خشم خانمان‌سوز و به حق کارگران و دیگر توده‌های تحت ستم ما علیه طبقه حاکم یعنی سرمایه‌داران تبهکار و امپریالیستهای حامی‌شان به رغم این اعدام‌ها هرچه بیشتر صیقل یافته و مرگ و نابودی را برای دشمنان مردم به ارمغان خواهد آورد.

سردمداران مزدور جمهوری اسلامی باید بدانند که هر آنکس که باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد. شورش محتوم و پیروزمند گرسنگان سرانجام با قهر انقلابی خود با به گورستان تاریخ سپردن کلیت این رژیم و نابودی نظام جبارانه سرمایه‌داری حاکم، پاسخ این اعدام‌ها و تمامی جنایات توصیف ناپذیر ۴۴ سال گذشته سران جمهوری اسلامی و کارگزارانشان را خواهد داد.

چریکهای فدایی خلق ایران به بازماندگان و عزیزان جوانان اعدام شده در روزهای اخیر تسلیت گفته و با آنان همدردی می‌کنند و ایمان دارند که انقلاب مردم ایران آمران و عاملان این جنایات را در دادگاه خلق به سزای جنایات خود خواهد رساند.

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!
نه می بخشیم و نه فراموش می‌کنیم، با انقلاب علیه استثمارگران در هم می‌شکنیم بساط دار و شکنجه را!

چریکهای فدایی خلق ایران
۹ بهمن ۱۴۰۲ برابر با ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴