موج احکام وحشیانه اعدام‌های جدید، جان بازداشت‌شدگان خیزش اخیر را تهدید می‌کند!

رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در مقابله با خیزش انقلابی بزرگ مردم ما که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز و تا کنون همچنان ادامه دارد، جدا از کشت و کشتارهای وحشیانه و وسیع خیابانی، تعداد بسیار زیادی را نیز بازداشت و در شرایط شدیدا غیر انسانی زندانی نموده است. در چنین اوضاعی بر اساس گزارشات خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، قوه قضائیه رژیم اقدام به دادگاهی‌کردن دستگیرشدگان و دادن محکومیت‌های سنگین و از جمله حکم اعدام به آنها کرده است.

پیش از این خامنه‌ای که در رأس رژیم دیکتاتور سرمایه‌داران قرار دارد به منظور تهدید و ارعاب توده‌های انقلابی ایران با یادآوری جنایات بسیار خون‌بار و فجایعی که جمهوری اسلامی در در هه ۶۰ برای بقای خود مرتکب شد، از “خدای دهه ۶۰” سخن گفته بود. حال در شرایطی که توده‌های انقلابی و شجاع ایران رژیم حاکم را بیش از پیش در شرایط بسیار وخیم بحرانی قرار داده اند، آنها از “تعجیل” برای بردن “بازداشتی‌ها” به بیدادگاه‌های خود سخن می‌گویند؛ و به گونه‌ای که خبرگزاری میزان مطرح کرده است حسین حسینی (یکی از ایادی جمهوری اسلامی) “علت این تعجیل” در اعزام بازداشتی‌ها از دادسرا به دادگاه و صدور کیفرخواست برای آنها را “دستورات علی خامنه‌ای” ذکر کرده است. غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای، رئیس جنایتکار قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز از “رسیدگی سریع و خارج از نوبت” به پرونده‌های بازداشت شدگان اخیر صحبت کرده است.

بنابراین توده‌های انقلابی اسیر شده توسط دشمن که سازمان‌های حقوق بشری تعداد آنها را حداقل ۱۴۰۰۰ نفر گزارش داده‌اند ولی نیروهای مطلع تعداد دستگیرشدگان را بیش از ۳۰ هزار نفر تخمین می‌زنند، گویا قرار است دسته دسته به بیدادگاه‌های رژیم فرستاده شوند تا با اتهاماتی همچون “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” و “محاربه” در بیدادگاه‌های دژخیمانی چون “قاضی محمد مقیسه‌ای” به اصطلاح محاکمه شوند. شکی نیست که رژیم و اربابان امپریالیستش که به دلیل انقلاب توده‌های جان به لب رسیده ما در مخمصه کامل قرار گرفته اند از روی استیصال و درماندگی سعی دارند با دست زدن به اعدام انقلابیون اسیر در زندان‌ها، در میان توده‌های دست اندرکار انقلاب، رعب و وحشت ایجاد کنند تا بلکه از این طریق بتوانند سدی در مقابل پیشروی توده‌های مبارز ایران ایجاد کنند. 

در راستای سیاست سرکوب‌گرانه فوق، رسانه‌های رژیم سخنان تعدادی از مقامات ذیربط را منعکس کرده‌اند. از جمله علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در دوم آبان ‌ماه از صدور “قرار مجرمیت و کیفرخواست” برای “۳۱۵ نفر” از بازداشتی‌های اعتراضات سراسری اخیر در تهران به اتهام “اقدام علیه امنیت کشور” خبر داد و حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز از “صدور کیفرخواست ۵۵ نفر” از دستگیرشدگان اخیر در این استان خبر داده و مطرح کرد که “پرونده قضایی” افراد دستگیر شده با تعیین “۸ شعبه ویژه” و با قید “فوریت”خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. همچنین اسماعیل صادقی‌نیارکی، رئیس‌کل دادگستری استان زنجان از صدور “۲۰ رأی محکومیت” به اتهام “اقدام علیه امنیت کشور” برای معترضان اعتراضات اخیر خبر داد و گفت که تاکنون برای “۱۱۹ نفر” کیفرخواست صادر شده است. از سوی دیگر روز سه‌شنبه سوم آبان ‌ماه رئیس‌کل دادگستری استان کردستان از پایان مراحل تحقیقات قضایی برای “۱۱۰ نفر” از شرکت‌کنندگان در اعتراضات یک‌ماه اخير در این استان و “صدور كيفرخواست” برای آنها خبر داد.

انتشار ویدیوئی توسط مادر محمد قبادلو، جوان ۲۲ ساله بازداشت‌شده در اعتراضات سراسری، بیانگر اقدام به عملی کردن سیاست اخیراً اعلام شده رژیم حاکم است. در این ویدئو گفته شده است که دستگاه قضایی رژیم وکلای فرزند وی را عزل‌‌کرده و در اولین جلسه دادگاه وی را به اعدام محکوم نموده‌اند. این مادر رنجدیده تاکید نموده است که آنها “می‌خواهند به‌زودی این حکم را اجرا کنند.”

این واقعیات به روشنی بیانگر آنند که جان بازداشت شدگان جنبش انقلابی اخیر در خطر است و در شرایطی که خیزش انقلابی توده‌های تحت ستم ما سلطه حاکمین اصلی ایران یعنی امپریالیست‌ها و سرمایه‌داران داخلی را به لرزه در آورده است آنها از طریق رژیم مدافع منافع خود در صدد به راه انداختن حمام خون‌های دیگری در ایران هستند تا شاید بتوانند مدتی از سرنوشت خود که مرگ محتومشان می‌باشد بگریزند؛ و چند صباحی دیگر به موجودیت غارتگر و استثمارگر و جنایتکار خود تداوم بخشند. واضح است که در چنین اوضاعی نیروهای مبارز باید به هر شکل که می‌توانند این برنامه جنایتکارانه رژیم را افشا و در جهت هر چه عمومی‌تر کردن شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” در میان توده‌ها بکوشند. اگر مبنا را  ویدئوهای پخش شده در فضای مجازی قرار دهیم این خواست بر حق و مهم کمتر در مبارزات ۶ هفته اخیر انعکاس داشته است.

توسل به قتل زندانیان سیاسی یکی از حربه‌های جمهوری اسلامی و اربابان امپریالیست وی برای حفظ نظام سرمایه‌داری در ایران است. واقعیت این است امپریالیست‌ها با توجه به منافع بیکرانی که چه در داخل ایران و چه در سطح منطقه‌ای و بین المللی از حیات جمهوری اسلامی و سیاست “بنیادگرایی اسلامی” که این حکومت یکی از ارکان آن است، برده و می‌برند، با مشاهده بزرگترین موج انقلابی چند دهه اخیر در ایران می‌کوشند تا حد توان از سقوط این رژیم جلوگیری کنند و برای این منظور به هر تلاشی برای حفظ آن دست می‌زنند.  

“خدای دهه ۶۰” که خامنه‌ای از آن سخن گفته است “خدای” همان دهه خون‌باری است که سردمداران جمهوری اسلامی ده‌ها هزار تن از فرزندان آزادی‌خواه این سرزمین را با توسل به آن با ددمنشی تمام به خون کشیدند و البته هیچ صدایی هم از اربابان این رژیم جنایتکار برنخاست. اما تاریخ هرگز به یک شکل تکرار نمی‌شود و اگر آنها مجددا به قتل عام زندانیان سیاسی دست بزنند در شرایط کنونی ایران به نتایج دلخواه آنان منجر نخواهد شد. با چنین کشتاری دشمنان مردم ما در نهایت استیصال دست به ریسک بزرگی می‌زنند.

جمهوری اسلامی، ماحصل گوادلوپ ننگت باد، مرگت باد!
جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

چریک‌های فدایی خلق ایران
یازدهم آبان ۱۴۰۱ برابر با دوم نوامبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف