مصاحبه تلویزیون برابری با رفیق فریبرز سنجری درباره نسل‌کشی اسرائیل در غزه!