مرگ جان‌گُداز «آرتین» ۱۵ ماهه ،‏ ‏ جلوه دیگری از‎ ‎ماهیت ضد خلقی جمهوری اسلامی و سیاستهای مردم‌ستیز سرمایه‌داران ‏