لندن: گزارش کوتاهی از تظاهرات در همبستگی با مردم افغانستان!

روز شنبه ۲۱ آگوست ۲۰۲۱ تظاهراتی در همبستگی با کارگران و ستمدیدگان افغانستان در میدان ترافلگار اسکوئر شهر لندن برگزار شد. در این تظاهرات نیروهای سیاسی مختلف و فعالین سیاسی منفرد شرکت داشتند.


در طول این حرکت شرکت‌کنندگان در آکسیون علیه دار و دسته طالبان که در روزهای اخیر بر اساس سیاست‌های امپریالیسم آمریکا بار دیگر در افغانستان قدرت گرفته و عملا قدرت دولتی به آن تفویض شده است، شعار می‌دادند. در محل تظاهرات بنرها و شعارهای متعددی علیه دولت آمریکا و متحدانش و طالبان و همچنین جمهوری اسلامی قرار داده شده بود که توجه عابرین و عکاسان را به این حرکت جلب می‌کرد. با توجه به اینکه محل تظاهرات یکی از شلوغ‌ترین و پر رفت و آمدترین مناطق شهر لندن می‌باشد تعداد زیادی از محل این تجمع دیدن کرده و به سخنرانی‌هایی که به زبان انگلیسی می‌شد گوش فرا دادند.
یکی از رفقا در جریان این حرکت با سخنانی بسیار رسا وضعیت کنونی افغانستان را نتیجه سیاست‌های تجاوز گرانه امپریالیسم آمریکا و اشغالگری این قدرت و رژیم‌های ارتجاعی منطقه دانست که با به قدرت رساندن طالبان یورش دیگری را به حقوق مردم افغانستان و به ویژه زنان محروم و مبارز این کشور سازمان داده‌اند و تاکید کرد که سیاست غالب ماشین تبلیغاتی دولت‌های غربی مبنی بر تایید ضمنی طالبان و این که این دار و دسته نسبت به گذشته فرق کرده و تغییر ماهیت داده‌اند، یک سیاست فریب‌کارانه و رسواست و افکار عمومی غرب نباید به مشتی دروغ روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی تحت کنترل طبقه حاکم گوش فرا دهند. 

در طول این حرکت شعارهای روشنگرانه‌ی زیادی اکثرا به زبان انگلیسی سر داده شد که  از جمله این شعارها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
“نابود باد طالبان”
“مرگ بر طالبان چه در کابل چه تهران”
“مرگ بر طالبان، مرگ بر امپریالیسم آمریکا”
“شکنجه و کشتار در افغانستان باید متوقف شود”
” نه به حکومت شریعت اسلامی”
“به قربانی کردن زنان افغان باید پایان داده شود”
“حکومت طالبان، حکومت تروریست‌ها”
“زنده باد همبستگی مبارزاتی با مردم افغانستان” و … 

فعالین چریک‌های فدایی خلق در انگلستان یکی از فراخوان دهندگان این آکسیون مبارزاتی بودند. در طول این حرکت صدها اعلامیه به زبان انگلیسی در رابطه با اوضاع افغانستان در میان عابرین توزیع شد. تظاهرات ۲۱ آگوست با استقبال فعالین سیاسی در لندن مواجه شده و به رغم هوای بارانی با موفقیت پیش رفت.

مرگ بر طالبان، نوکر امپریالیسم آمریکا، دشمن مردم افغانستان!
زنده باد همبستگی مبارزاتی خلق‌های ایران و افعانستان!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در انگلستان
۲۱ آگوست ۲۰۲۱

متن گزارش با فرمت پی دی اف