لندن: گزارش کوتاهی از تظاهرات در دفاع از مبارزات توده‌های به پا خاسته در ایران!

گزارش کوتاهی از تظاهرات ۳۱ جولای در لندن در دفاع از مبارزات توده‌های به پا خاسته در ایران! با فرمت پی‌دی‌اف

روز شنبه ۳۱ جولای در حمایت از مبارزات و مطالبات مردم به جان آمده‌ی خوزستان و اعتصاب سراسری کارگران شرکت نفت، پتروشیمی و گاز و همچنین پشتیبانی از اعتصاب کارگران هفت تپه در میدان “ترافلگار اسکوئر” شهر لندن یک آکسیون مبارزاتی برگزار شد.
محل تظاهرات که یکی از میدان‌های پر تردد و توریستی شهر لندن می‌باشد با بنرها و شعارها و عکس‌های برخی از شهدای عزیز جنبش آزادی‌خواهانه‌ی مردم ایران تزیین شده بود. 

پس از شروع تظاهرات در ساعت یک بعد از ظهر شرکت کنندگان شروع به سر دادن شعارهای مختلف به زبان‌های انگلیسی و فارسی نموده و توجه عابران را به محل آکسیون جلب می‌کردند. برخی از شعارهای داده شده به این شرح بود:
“جمهوری اسلامی نابود باید گردد”
“زندانی سیاسی آزاد باید گردد”
“از خوزستان تا تهران، زحمت‌کشان در میدان”
“جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”
“شکنجه و کشتار مردم، قربانی کردن و سرکوب زنان در ایران باید متوقف گردد” و …


همچنین در این تظاهرات سخنرانی‌هایی به زبان انگلیسی و فارسی ایراد شد که تماما در همبستگی با مبارزات خلق عرب و توده‌های به پا خاسته خوزستان و محکوم نمودن سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی در برخورد با مطالبات مردم بود. در طول مدتی که تظاهرات بر قرار بود عابرین زیادی از این آکسیون مبارزاتی دیدن کردند و برخی همبستگی خود را با این حرکت به اشکال گوناگون نشان دادند. 

فعالین چریک‌های فدایی خلق در لندن یکی از فراخوان دهندگان این حرکت بودند. رفقا در طول حرکت با پخش اعلامیه به زبان انگلیسی بازدیدکنندگان را در جریان شرایط بحرانی جامعه و مبارزات کارگران و مردم ایران قرار داده و  بر ضرورت همبستگی بین المللی و هر شکل از حمایت از این مبارزات توسط توده‌ها تاکید می‌کردند. بارش شدید باران در زمانی که این آکسیون مبارزاتی به پایان خود می رسید باعث شد تا تظاهرکنندگان کمی زودتر و در ساعت ۱۴:۴۰ پایان تظاهرات را اعلام کنند.

زنده باد مبارزات دلیرانه خلق عرب و مردم خوزستان برای سرنگونی جمهوری اسلامی!
هر چه مستحکم تر باد پیوند مبارزاتی بین کارگران و خلق‌های تحت ستم!
جمهوری اسلامی محصول گوادلوپ ننگت باد، مرگت باد!
زنده باد انقلاب! پیروز باد سوسیالیسم!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در انگلستان
۹ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۳۱ جولای ۲۰۲۱