لندن: گزارش کوتاهی از تظاهرات در حمایت از کارگران اعتصابی

روز شنبه سوم جولای برابر با ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن برگزارشد که با استقبال ایرانیان مبارز و نیروهای سیاسی در این کشور مواجه شد. این تظاهرات در حمایت از اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی و گاز سازمان داده شده بود که نزدیک به دو هفته است برای تحقق بدیهی‌ترین مطالبات خود در اعتصاب به سر می‌برند.

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در انگلستان یکی از فراخوان دهندگان این آکسیون بودند که در فراخوان خود از ایرانیان مبارز و آزادی‌خواه خواسته بودند با شعار “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!” و “کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!” به این حرکت  پیوسته و از خواست‌ها و مطالبات بر حق کارگران برای تحقق شعار “نان، کار، مسکن و آزادی!” دفاع کنند. 

این حرکت راس ساعت یک بعد از ظهر شروع شد و محل آکسیون با بنرها و پرچم‌های نیروهای شرکت کننده تزیین شده بود. در طول این حرکت شعارهایی به زبان انگلیسی و فارسی سر داده شد که توجه عابرین و رانندگانی که از منطقه عبور می‌کردند را جلب و آنها حمایت خود از خواست‌ها و مبارزات تظاهرکنندگان را با به صدا درآوردن بوق اتومبیل‌های خود اعلام می‌کردند.

علاوه بر شعارهای نابودی جمهوری اسلامی، شعارهایی نظیر “زنده باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم”، “کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد”، “مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رییسی”، “مرگ بر حکومت ضد زن”، “مرگ بر حکومت مذهبی”، ” از اعتصاب کارگران حمایت کنید” و … سر داده می‌شد.

همچنین در فواصل بین شعار دادن‌ها تعدادی از شرکت کنندگان در این آکسیون در ضرورت حمایت از کارگران ایران که در سخت‌ترین شرایط به اعتصاب بر خاسته‌اند، صحبت کردند و برخا در مورد ضرورت کمک مالی به کارگران اعتصابی نکاتی را متذکر شدند. 

در دو ساعتی که این حرکت ادامه داشت فریاد “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!”، “کارگر زندانی آزاد بادیدگردد!” لحظه‌ای از بلندگو قطع نمی‌شد.
تظاهرات در حمایت از کارگران اعتصابی، یک حرکت مبارزاتی موفق و گامی کوچک در پاسخ به ضرورت حمایت از مبارزات کارگران و زحمت‌کشان ایران، به ویژه کارگران اعتصابی در ده‌ها واحد صنعتی در ایران از طرف نیروهای سیاسی در خارج کشور بود.  

درود بر کارگران مبارز و آگاه ایران! 
پیروز باد اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و پترو شیمی! 
جمهوری اسلامی دشمن زحمت‌کشان، نوکر غارت‌گران، نابود باید گردد! 
پیروز باد رزم دلاورانه طبقه کارگر ایران علیه سرمایه‌داران خارجی و داخلی! 

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در انگلستان 
۱۲ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۳ جولای ۲۰۲۱

گزارش کوتاهی از تظاهرات در حمایت از کارگران اعتصابی – فرمت پی دی اف