لندن: گزارشی از آکسیون اعتراض به اعدام‌ها در ایران!

متن کامل با فرمت پی دی اف

در اعتراض به موج وحشیانه اعدام‌های اخیر توسط رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی در سراسر کشور به ویژه در بلوچستان، بعداز ظهر امروز یک آکسیون افشاگرانه در میدان ترافلگار اسکوئر لندن برگزار شد. در این حرکت اعتراضی که توسط فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن، سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان و فعالین سازمان زنان ۸ مارس (ایران و افغانستان) سازمان یافت، تعدادی از ایرانیان آزاده و فعالین سیاسی منفرد شرکت داشتند. 

در جریان این آکسیون که حدود ۲ ساعت به طول انجامید سخنرانی‌هایی در افشای سیاست‌های تبهکارانه جمهوری اسلامی مبنی بر تشدید اعدام به منظور ترساندن و مرعوب کردن جامعه به تلاطم درآمده ما صورت گرفت و در آن از افکار عمومی مردمی و وجدان‌های بیدار خواسته شد که با فشار به سیاستمداران خود، خواهان محکوم کردن جمهوری اسلامی و قطع حمایت‌های دولت‌های امپریالیستی از آنان شوند. 

در طول این آکسیون اعلامیه‌هایی به زبان انگلیسی حاوی اطلاعات مربوط به اعدام‌های اخیر به ویژه در میان خلق‌های بلوچ و عرب ایران و همچنین دستگیرشدگان اعتراضات اخیر در میان عابران پخش شد. تعدادی از مردم از شعارها و بنرهای بزرگ و گویای موجود در محل و تصویر جانباختگان جنبش انقلابی اخیر عکس و فیلم می‌گرفتند و همبستگی خود را با اهداف آزادی‌خواهانه برگزار کنندگان این حرکت و مردم ایران اعلام می‌کردند و خواهان ارتباط و آگاهی از زمان برگزاری آکسیون‌های مشابه در آینده شدند. یکی دو جوان که مجذوب آرم چریک‌های فدایی خلق و همچنین شعارهای “پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!” شده بودند، در مورد سازمان و شرایط ایران سوالاتی کردند که رفقا به آنها پاسخ دادند.

لازم به ذکر است که در زمان برگزاری این حرکت یک گردهمایی بزرگ دیگر در وسط میدان ترافلگار اسکوئر از مردم انگلیس جریان داشت که در آن سیاست‌های دولت بریتانیا در مورد ویروس کرونا و واکسیناسیون علیه آن مورد نقد سخنرانان قرار گرفت. همچنین تعداد بسیار زیاد دیگری از مردم در حمایت از توده‌های تحت ستم فلسطین و در محکوم کردن جنایات و بمباران‌های روزهای اخیر دولت تجاوزگر اسراییل و حامیان امپریالیستش علیه مردم بی‌گناه فلسطین به محل آمده و یک راهپیمایی بزرگ را با پرچم‌های فلسطین سازمان داده بودند. آکسیون اعتراضی از ساعت ۱ بعدازظهر آغاز و حدود ساعت ۳ بعدازظهر به پایان رسید.

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
پیروز باد انقلاب!
نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم! با انقلاب علیه استثمارگران در هم می‌شکنیم بساط دار و شکنجه را!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۱۳ ماه مه ۲۰۲۳