لندن – فراخوان در اعتراض به قتل مهسا امینی

هم میهنان آگاه و مبارز!

در اعتراض به قتل مهسا (ژینا) امینی توسط مزدوران رژیم جمهوری اسلامی و برای افشای هر چه بیشتر ماهیت ضد خلقی و سرکوبگر این رژیمِ دشمن زحمت‌کشان و نوکر غارتگران و سرمایه‌داران، به آکسیونی که در شهر لندن برگزار می‌شود، بپیوندید!

زمان: یکشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲
ساعت ۲ تا ۳ بعدازظهر
مکان: مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن
50 Kensington Court, London W8 5DD

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲

پوستر با فرمت پی دی اف