لندن: در گرامی‌داشت یاد و خاطره جانباختگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱

متن کامل با فرمت پی دی اف

فراخوان

در سالگرد خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ توده‌های سلحشور ایران علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی پاس داریم یاد فداکاری‌های جوانان مبارز، زنان دلاور، کارگران و خلق‌های تحت ستم که با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، نه سلطنت نه رهبری، دمکراسی برابری برای نان و کار و آزادی برخاستند! 

متحد شویم و خاطره تمامی جانباختگان این خیزش عظیم را گرامی داریم و خواست نابودی این حکومت سرکوبگر و آزادی تمامی زندانیان سیاسی را هر چه پر طنین‌تر در افکار عمومی مردم آزادی‌خواه و وجدان‌های بیدار پژواک دهیم!

زمان: شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳ ساعت ۱۴

مکان: میدان ترافلگار اسکوئر لندن

سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳