لندن: تظاهرات در مقابل سفارت رژیم در اعتراض به اعدام‌های اخیر!

متن کامل با فرمت پی دی اف

به دنبال اعدام وحشیانه محمد قبادلو و فرهاد سلیمی به دست جلادان جمهوری اسلامی، عصر امروز چهارشنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴، شماری از فعالین سیاسی و نیروهای مبارز، تظاهراتی را در مقابل سفارتخانه ننگین رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در لندن برگزار کردند. در جریان این حرکت که از ساعت ۶ بعدازظهر آغاز شد شعارهای بسیار زیادی به زبان‌های فارسی و انگلیسی علیه سردمداران جلاد جمهوری اسلامی و جنایات آنها سر داده شد. “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، ” زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد”، “تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند”، “اعدام باید بلادرنگ متوقف گردد”، کارگران زندانی، دانشجویان زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردند”، “سرکوب و شکنجه در ایران باید متوقف شود”، “قربانی کردن زنان در ایران باید پایان یابد”،” زنده باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم”، ” تنها یک راه و آن هم انقلاب” و… از زمره شعارهای سرداده شده بودند. برخی از اتومبیل‌ها که از محل رد می‌شدند با مشاهده بنرها و شعارهای تظاهر کنندگان با به صدا درآوردن بوق اتومبیل‌های خود با آنان اظهار همبستگی کردند. 

مقامات تبهکار رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی که در هراس دائم از انتقام توده‌های انقلابی در داخل و افشای هرچه بیشتر چهره سیاهشان توسط نیروهای مبارز در خارج از کشور هستند، به اقداماتی از جمله تقاضا برای حفاظت از جاسوس‌خانه خود دست زده بودند و در طول این تظاهرات چند ماشین پلیس انگلیس از این سفارتخانه حفاظت می‌کرد. 

در طول تظاهرات همچنین چند ترانه سرود شورانگیز انقلابی از جمله “آفتابکاران جنگل” پخش شد که جمعیت با آن همخوانی کردند. این حرکت در حدود ساعت ۸ بعدازظهر پایان یافت. فعالین چریکهای فدایی خلق ایران نیز در این حرکت مبارزاتی علیه اعدام‌های وحشیانه اخیر شرکت داشتند و چند کتاب جدید “بررسی زمینه ضربات سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ و ناگفته‌هایی از تاریخ چریکهای فدائی خلق ایران” را توزیع کردند. 

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!
زندانی سیاسی به همت توده‌‌ها آزاد باید گردد!
نابود باد رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
۲۴ ژانویه ۲۰۲۴