لندن: آکسیون علیه رژیم شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی!

متن کامل با فرمت پی دی اف

هم میهنان مبارز!

برای محکوم کردن موج جدید اعدام زندانیان سیاسی گرد هم آییم، صدای خانواده‌های دلیر و داغدار اعدام شدگان باشیم، از زندانیان سیاسی دربند دفاع کنیم و با فریاد نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم، با انقلاب علیه استثمارگران در هم می ‌شکنیم بساط دار و شکنجه را ! چهره سیاه این رژیم سرکوبگر را هر چه وسیع‌تر در افکار عمومی افشا کنیم!

زمان: ساعت ۱ بعدازظهر روز شنبه ۳ فوریه ۲۰۲۴

مکان: میدان ترافلگاراسکوئر لندن

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
۱ فوریه ۲۰۲۴