لندن: آکسیون در گرامی داشت روز جهانی زن!

متن کامل با فرمت پی دی اف

روز شنبه ۹ مارس در گرامی‌داشت روز جهانی زن، آکسیونی در میدان ترافلگار اسکوئر لندن برگزار شد که از طرف نیروهای چپ و آزادی‌خواه فراخوان داده شده بود. در این حرکت تعداد زیادی از فعالین چپ و طرفداران برابری زن و مرد شرکت داشتند. محل تجمع با بنرهای گوناگون و شعارهایی در مخالفت با رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی تزئین شده بود. در طی حرکت، تظاهرکنندگان شعارهایی علیه رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی سرداده و به چند سخنرانی گوش فرا دادند. همچنین چند ترانه سرود مترقی از بلندگو پخش شد.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن همراه با فعالین سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان از فراخوان دهندگان این حرکت بودند. در این فراخوان آمده بود: “در حمایت از مبارزات دلاورانه زنان ایران و به‌ویژه زنان کارگر و زحمت‌کش علیه رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی و پشتیبانی از مطالبات آنان نظیر حقوق و دستمزد برابر  با مردان، لغو حجاب اجباری و محو تمامی تجلیات ستم بر زنان گرد هم می‌آییم تا افشاگر رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی و فریادگر خواست‌های زنان ایران باشیم!” رفقا در طول حرکت اعلامیه‌هایی به زبان انگلیسی در باره ۸ مارس، روز جهانی زن بین عابرین توزیع کرده و بر شعارهای “نابود باد رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی”، “زنده باد انقلاب” تاکید نموده بودند.

در این روز شهر لندن شاهد چندین تظاهرات و تجمعات دیگر هم بود. یکی از این حرکت‌ها تظاهرات بزرگی بود که در دفاع از خلق فلسطین و در محکومیت نسل کشی دولت اشغالگر اسرائیل سازمان داده شده بود و همچنین تعدادی از فمینیست‌ها به مناسبت روز جهانی زن یک راهپیمایی سازمان داده بودند که در آن مردان را راه نمی دادند و نقطه پایانی این حرکت هم میدان ترافلگار اسکوئر یعنی محل آکسیون نیروهای چپ ایرانی بود.

با توجه به توریستی بودن میدان ترافلگار اسکوئر و حرکت‌ها و تجمعات دیگری که در این روز در همین محل جریان داشت تعداد زیادی از عابرین و فعالین سیاسی از محل آکسیون بازدید کردند و از تصاویر و بنرهای نصب شده عکس گرفتند.

گرامی باد ۸ مارس، روزجهانی زن!
آزادی زن در گرو آزادی جامعه است!
نابود باد رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
۱۰ مارس ۲۰۲۴