لندن:گزارشی از تظاهرات به مناسبت روز جهانی زن

متن کامل با فرمت پی دی اف

به مناسبت روز جهانی زن، روز چهارشنبه 8 مارس 2023، تظاهراتی از سوی نیروهای چپ و مبارز در لندن در مقابل سفارت رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی برگزار شد. با وجود هوای بسیار سرد و بارانی تعداد قابل توجهی از فعالین سیاسی گروه های چپ و مبارز در این تظاهرات شرکت کردند و با سر دادن شعارهایی به زبان انگلیسی و فارسی علیه جمهوری اسلامی از مبارزات زنان ستمکش و بویژه زنان کارگر و زحمتکش در ایران دفاع کردند. “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “مرگ بر حکومت بچه کش”، “کشتار دانش آموزان باید متوقف شود”، “زنده باد همبستگی بین المللی”، “تنها یک راه و آن هم انقلاب”، “زنده باد 8 مارس” و …

در این تظاهرات برخی از فعالین اتحادیه ای انگلیس نیز شرکت کرده و سخنرانی هایی در دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران و بویژه مبارزات زنان ایران علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایراد کردند. برخی از آنها در سخنان خود ضمن دفاع بی قید و شرط از مبارزات کارگران و زحمتکشان و جوانان و زنان ایران خواستار اعلام پشتیبانی دولت بریتانیا از انقلاب مردم ایران و بسته شدن سفارتخانه جمهوری اسلامی توسط دولت انگلیس شدند. فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن نیز در این تظاهرات شرکت داشتند. این تظاهرات در ساعت 4 بعدازظهر شروع و در ساعت 5 بعدازظهر به پایان رسید.

زنده باد 8 مارس روز جهانی زنان کارگر و زحمتکش!

نابود باد رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی!

پیروز باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

9 مارس 2023