فراخوان 2: اعتراض به لایحه استرداد مجرمان بین دولت بلژیک و جمهوری اسلامی

هم میهنان مبارز!
به دنبال اعتراضات وسیع مردم و نیروهای مبارز به تصویب لایحه ننگین استرداد مجرمان بین دولت بلژیک و جمهوری اسلامی که راه را برای بازگرداندن تروریست های جنایتکار و منجمله اسدالله اسدی، دیپلمات-تروریست رژیم به ایران باز می کند، مجلس بلژیک مجبور شد تا رای گیری حول این لایحه را تا تاریخ سه شنبه ۱۹ جولای به تعویق اندازد. در همین رابطه نیروهای مبارز و چپ تظاهرات دیگری را  در مقابل پارلمان بلژیک برگزار می کنند.

ایرانیان آزادیخواه!
در اعتراض به این پروژه ضد خلقی که توسط دولت بلژیک علیه مردم ایران و در حمایت از رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی طراحی شده، و برای افشای شعارهای دروغین مبنی بر دفاع از دمکراسی و مخالفت با “تروریسم” دولتهای امپریالیستی منجمله دولت بلژیک، و در اعتراض به رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی در این تظاهرات شرکت کنید!

زمان: ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۱۹ جولای ۲۰۲۲
مکان: مقابل پارلمان بلژیک Place Surlet de Chokier, Bruxelles

جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باد گردد!
زندانی سیاسی، کارگر زندانی، آزاد باید گردد!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند
۱۶ جولای ۲۰۲۲

در فرمت پی دی اف