فراخوان علیه حضور ابراهیم رئیسی در سازمان ملل

فراخوان!

علیه حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جلاد رژیم جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعتراض کنیم.

روز چهارشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ از ساعت ۱۰ صبح در مقابل دفتر سازمان ملل در نیویورک جمع می‌شویم تا فریاد اعتراض مردم تحت ستم ایران از ۴۳ سال ظلم و جنایت و بیداد و سرکوب و شکنجه و اعدام و دزدی و غارت را به گوش جهانیان برسانیم.

مردم آگاه و مبارز!
بیایید دست در دست هم و با فریاد “جمهوری اسلامی دشمن زحمت‌کشان، نوکر غارت‌گران نابود باید گردد!” صدا و خواست مردم در بند میهن‌مان برای رهایی از سلطه این رژیم سرکوبگر را پژواک دهیم.

بیایید متحدانه جنایات و وحشی‌گری‌های ۴۳ سال حکومت رژیم جمهوری اسلامی از جمله سردمداران تبهکار آن نظیر ابراهیم رئیسی را هر چه بیشتر به گوش جهانیان رسانده و ماهیت ضد خلقی این حکومت و تمام دارودسته‌های آن را در افکار عمومی هر چه بیشتر افشا سازیم!

فراخوان علیه حضور ابراهیم رئیسی در سازمان ملل

پوستر با فرمت پی دی اف