فراخوان  شرکت در تظاهرات در سالگرد خیزش انقلابی 1401!

متن کامل با فرمت پی دی اف

ایرانیان آزادیخواه! 

یک سال از خیزش انقلابی ۱۴۰۱ که با قتل ژینا(مهسا) امینی به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی سراسر کشور را فراگرفت و خواب از چشم سردمداران جنایتکار دیکتاتوری حاکم ربود، گذشت. به رغم گذشت یک سال از این خیزش اما دیکتاتوری حاکم هنور در تلاش است تا دستاوردهای این حرکت بزرگ انقلابی را محو و نابود سازد. به همین خاطر هم هر روز تهاجم به زنان مبارز را تشدید نموده و بازداشت فعالان سیاسی را گسترش بخشیده و خانواده‌های کشته شده‌های این حرکت را تحت فشار قرار داده تا به خیابان‌ها نیامده و یاد عزیزانشان را گرامی ندارند. 

در پشتیبانی از این خیزش و گرامی‌داشت یاد و خاطره جان‌های شیفته‌ای که جانشان را در راه رسیدن به آزادی از دست دادند، روز شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ (برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳ ) از ساعت ۲ بعدازظهر  تجمعی اعتراضی به دعوت شورای استکهلم در سلوسن Slussen برگزار می‌شود که شما را به شرکت در این تجمع دعوت می‌کنیم. 

سرنگون باد جمهوری اسلامی با تمامی جناح‌ها و دسته‌هایش!
 نان،کار، مسکن، آزادی!
تشکل، تسلیح، مبارزه، آزادی، استقلال!
زنده باد آزادی! پیروز باد سوسیالیسم!

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد – استکهلم
شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳