فراخوان در حمایت از خواست‌های کارگران محروم و زحمت‌کش!

در حمایت از خواست‌های بر حق و حقوق انسانی کارگران محروم و زحمت‌کش علیه رژیم ضد خلقی و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی!

ایرانیان آزاده و مبارز!
هفته‌هاست که در شهرهای مختلف کشور چندین هزار تن از کارگران نفت، پتروشیمی، گاز و … در اعتراض به وضع وخیم معیشت و کار خود و از جمله حقوق ناچیز و شرایط برده‌وار ناشی از ظلم و ستم پیمانکاران استثمارگر حکومتی دست از کار کشیده و به اعتصاب و اعتراض برخاسته‌اند.

امروز وظیفه تمام انسان‌های آزادی‌خواه، مبارز و آگاه و همه نیروهای انقلابی‌ست که در حمایت از خواست‌های بر حق و حقوق انسانی کارگران محروم و زحمت‌کش علیه رژیم ضد خلقی و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی به پا خاسته و صدای کارگران محروم و مبارز ایران را در افکار عمومی هر چه وسیع‌تر پژواک دهند.

در همین راستا تظاهراتی به دعوت “شورای حمایت از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران” در شهر استکهلم سوئد برگزار می‌گردد. سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد، استکهلم همگام با دیگر نیروهای آزادی‌خواه از هموطنان مبارز دعوت می‌کند تا با شرکت فعال در این تظاهرات از خواست‌ها و مطالبات برحق کارگران ایران برای تحقق شعار “نان، کار، مسکن و آزادی” دفاع کرده و فریاد مردم ایران یعنی:

“جمهوری اسلامی، با هر جناح و دسته نابود باید گردد”
“کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد”
“زندانی سیاسی آزاد باید گردد”
“مرگ بر دیکتاتور”
“اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا”
“جمهوری اسلامی نمی خوایم، نمی خوایم” و …

را هر چه وسیع‌تر و پر طنین‌تر به گوش افکار عمومی برسانند.

زمان: ساعت ۴/۵ بعدازظهر روز جمعه ۹ جولای ۲۰۲۱ (۱۸ تیرماه ۱۴۰۰)
مکان: میدان سِرگل (Sergels torg) در مرکز استکهلم


سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد، استکهلم
چهارشنبه ۷ جولای ۲۰۲۱ (۱۶ تیرماه ۱۴۰۰)