فراخوان به تظاهرات علیه مراسم دولتی “عاشورای” جمهوری اسلامی در تورنتو!

ایرانیان آزادیخواه!

در شرایطی که فقر و بیکاری و گرسنگی و بی آبی و بی برقی و سایر بلایای خانمان‌سوز ناشی از حاکمیت جمهوری اسلامی، کمر توده‌های محروم ما را خم کرده است؛ در شرایطی که زیر حاکمیت این رژیم تبهکار، کرونا هر روز قربانیان بیشتری از میان اقشار زحمت‌کش و محروم می‌گیرد، امسال نیز مسئولین رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی قصد دارند با برگزاری کارنوال “عاشورا” و مراسم سینه زنی، شهر تورنتو در کانادا را به صحنه تبلیغ ایدئولوژی منحط و ضد مردمی اسلامی خود بدل کنند

اکنون چند سالی‌ست که دستگاه تبلیغاتی رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی می‌کوشد چنین کارنوال‌هایی را در شهر تورنتو برگزار کند و این کارزار ارتجاعی هر سال هم با مخالفت ایرانیان مبارز این شهر مواجه شده و جمهوری اسلامی جز رسوایی نصیبی نبرده است.

امسال نیز برای افشای جنایات جمهوری اسلامی و سرکوب‌گری‌های ددمنشانه‌اش علیه توده‌های محروم، تظاهراتی از سوی نیروهای مخالف برگزار خواهد شد.

بیایید تا همچون سال‌های پیش دست در دست هم اجازه ندهیم تا رژیم همان خرافاتی را که در ایران به زور شکنجه و زندان و اعدام بر مردم ستمدیده ما تحمیل می‌کنند، در اینجا هم تبلیغ کرده و اشاعه دهد.

خواست سرنگونی جمهوری اسلامی و تمام دار و دسته درونی‌اش، خواست بر حق توده‌های تحت ستم ماست. به ما بپیوندید تا با هم فریاد سرنگونی این رژیم ددمنش و ایدئولوژی ارتجاعیش را در سطح شهر طنین اندازیم.


زمان: پنج‌شنبه ۱۹ آگوست ۲۰۲۱
ساعت ۹ صبح
مکان: پلازای ایرانیان

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در کانادا

۱۶ آگوست ۲۰۲۱


فراخوان با فرمت پی دی اف