فراخوان: اعتراض به حضور رئیسی جلاد در مجمع عمومی سازمان ملل

هم‌میهنان مبارز!

به حضور رییسی جلاد، عضو هیات مرگ و یکی از سران تبهکار رژیم جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل، اعتراض کنیم!

با ما همراه شوید تا یک‌صدا فریاد مردم ایران “مرگ بر جمهوری اسلامی!” را هر چه وسیع‌تر به گوش مردم آزادی‌خواه و وجدان‌های بیدار برسانیم و با خواست “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!” از انقلاب توده‌ها برای “نان، مسکن، کار، آزادی و استقلال” دفاع کنیم!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران
آمریکا و کانادا
۲۸ آگوست ۲۰۲۳

🗓 سه‌شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳
🕙 ساعت ۱۰ صبح
📍 مقابل دفتر سازمان ملل در نیویورک

🚩 #تشکل_تسلیح_اتحاد_مبارزه_پیروزی
🚩 #جمهوری_اسلامی_دشمن_زحمتکشان_نوکر_غارتگران_نابود_باید_گردد
🚩 #نان_مسکن_کار_آزادی_استقلال
🚩 #مرگ_بر_جمهوری_اسلامی
🚩 #مرگ_بر_دیکتاتور
🚩 #جمهوری_اسلامی_با_هر_جناح_و_دسته_نابود_باید_گردد

✔️ اینستاگرام بذرهای ماندگار۲، اینستاگرام چریک‌های فدایی خلق ایران
www.instagram.com/bazrhayemandegar2

✔️ توییتر بذرهای ماندگار
www.twitter.com/BazrhayMandegar

✔️ #سایت_سیاهکل
www.siahkal.com

✔️ سایت رفیق #اشرف_دهقانی
www.ashrafdehghani.com

✔️ تلگرام #چریکهای_فدایی_خلق_ایران ، #بذرهای_ماندگار
t.me/BazrhayeMandegar