علیه موج اعدام‌های وحشیانه توسط جمهوری اسلامی به پا خیزیم!

پوستر با فرمت پی دی اف

بیدادگاه‌های رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی موج جدیدی از اعدام‌های وحشیانه را علیه مخالفین و به ویژه دستگیرشدگان جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ سازمان داده‌اند و روزی نیست که خبر جدیدی مبنی بر صدور احکام جدید اعدام برای آزادی‌خواهان منتشر نشود. اکنون ده‌ها تن از جوانان مبارز نظیر مجاهد کورکور و رضا رسایی در خطر اعدام هستند.

با ما همراه شوید تا هر چه وسیع‌تر به این احکام وحشیانه اعتراض کنیم و صدای خانواده‌های آنها را به گوش جهانیان برسانیم.

زمان: روز شنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۴
ساعت یک بعدازظهر 
مکان: میدان ترافلگار اسکوئر لندن

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان 
فعالین چريک‌های فدایی خلق ایران در لندن 
۱۱ ژانویه ۲۰۲۴