سوئد: آکسیون در حمایت از اعتصابات دلیرانه کارگران ایران!

روز جمعه ۹ جولای میدان “سرگل” شهر استکهلم شاهد تظاهرات بیش از ۹۰ نفر از ایرانیان چپ و آزادی‌خواه بود که در دفاع از اعتصاب سراسری کارگران پیمانکاری نفت، پتروشیمی و گاز این حرکت حمایتی را شکل داده بودند.
در این آکسیون علاوه بر نیروهای چپ و کمونیست ایرانی شماری از رفقای چپ شیلی و گروه‌هایی از جوانان کمونیست سوئد و تعدادی از آزادی‌خواهان افغانستانی نیز شرکت داشتند. این حرکت از ساعت چهار و نیم بعد از ظهر شروع و تا ساعت شش ادامه داشت.

محل تظاهرات با بنرها و پرچم‌های شرکت کنندگان تزیین شده بود و در طول تظاهرات تعدادی از شرکت کنندگان در دفاع از مبارزات و اعتصاب کارگران و محکوم کردن سیاست‌های سرکوب‌گرانه و ضد کارگری جمهوری اسلامی سخنرانی کردند. در بیشتر این سخنرانی‌ها که به زبان فارسی بود، سخنرانان ضمن حمایت از اعتصاب کارگران، مطالبی را علیه سیاست نئولیبرالیسم و شرکت‌های پیمانکاری بیان کردند. همچنین برخی از رفقای چپ سوئد در دفاع از اعتصاب کارگران نفت صحبت کرده و همبستگی خود را با کارگران اعتصابی اعلام کردند. رفقای چپ سوئد همچنین تاکید کردند که بر اساس اطلاعات آنها در واقع هیچ قانونی بر شرایط کار و معیشت کارگران ایران حاکم نیست و آنها حتی از  حق داشتن تشکل‌های مستقل صنفی خود نیز محروم می‌باشند. سخنران‌های سوئدی ضمن محکوم کردن سیاست تعرض و سرکوب جمهوری اسلامی علیه کارگران، تشدید غارت و چپاول دسترنج آنها توسط کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری را محکوم نموده و  تاکید داشتند که جمهوری اسلامی از مبارزات طبقه کارگر سخت به وحشت افتاده است. 

در ادامه این سخنرانی‌ها رفیق نادر ثانی از فعالین چریک‌های فدایی خلق در سوئد در رابطه با شرایط ملتهب جامعه ایران و اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی و گاز به زبان سوئدی سخنرانی کرد و صحبت‌های او با استقبال  حاضرین مواجه شد. سخنران ضمن توضیح وضعیت وحشتناک اقتصادی و فقر شدید در میان کارگران و ستم‌دیدگان ایران که باعث می‌شود هر روز اقشار بیشتری به این مبارزات بپیوندند بر ضرورت گسترش مبارزه کارگران علیه نظام سرمایه‌داری تاکید نموده  و گفت که این مبارزه با مبارزه برای به وجود آوردن سوسیالیسم در یک راستا می‌باشد. سخنران سپس تاکید نمود که جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند از تاثیرات مبارزات کارگران نفس راحتی بکشد. سخنران در جمع بندی حرف‌هایش تاکید نمود که کارگران دارند در می یابند که هیچ راهی به جز مبارزه مسلحانه علیه رژیم جمهوری اسلامی مقابلشان باقی نمانده است. این سخنرانی با شعار “زنده باد سوسیالیسم ، نابود باد کاپیتالیسم” پایان یافت.  

در  طول این تظاهرات شعارهایی همچون “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “کارگر نفت ما: همبستگی، اتحاد علیه سرمایه‌دار”، “پیروز باد اعتصاب کارگران” و … از سوی تظاهرکنندگان سر داده شد.  

فعالین چریک‌های فدایی خلق در سوئد یکی از جریانات فراخوان دهندگان این حرکت بودند و در جریان این آکسیون نشریه پیام فدایی و ماهنامه کارگری و کتاب جدید رفیق اشرف به نام “شکل‌گیری چریک‌های فدایی خلق و نقد تاریخ جعلی” را توزیع نمودند. در جریان این حرکت، رهگذران از بنرها و آرم سازمان عکس گرفته و یک جوان افغانستانی با دیدن تصاویر درج شده بر بنرهای سازمان مطرح می‌نمود که این امپریالیسم آمریکاست که عامل اصلی بدبختی‌ها و  مظالم و جنایات  موجود در ایران و افغانستان می‌باشد.  

پیروز باد مبارزات کارگران ایران!
جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باد گردد!
نابود باد کاپیتالیسم!  پیروزباد سوسیالیسم!

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد – استکهلم
۲۰ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ جولای ۲۰۲۱

متن گزارش با فرمت پی دی اف