استکهلم: تظاهرات علیه اعدام دو جوان مبارز در ایران

متن کامل با فرمت پی دی اف

روز یکشنبه ۸ ژانویه در اعتراض به اعدام ددمنشانه محمد مهدی کرمی و محمد حسینی بدست دژخیمان جمهوری اسلامی، تظاهراتی مقابل سفارت ننگین رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی در استکهلم _که در محلی درو افتاده و کم جمعیت قرار دارد_ برگزار شد. در این حرکت اعتراضی که از ساعت یک بعد از ظهر شروع گشت بیش از 75 نفر از نیروهای چپ، کمونیست و آزادیخواه شرکت داشتند. در این آکسیون مبارزاتی شعارهای بسیاری علیه دیکتاتوری حاکم و در حمایت از مبارزات مردم ستمدیده سر داده شد. شعارهائی همانند “جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده”، “نابود باد کاپیتالیسم، زنده باد سوسیالیسم” ، “سفارت رژیم تروریستی باید بسته شود” و …

در طول این حرکت یک رفیق سوئدی ضمن نواختن موزیک، آهنگ هائی درباره انقلاب ایران و آزادی خلق ها به زبان سوئدی و انگلیسی خواند که با شعارهای “فقر، فساد، گرونی، می ریم تا سرنگونی” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” از سوی تظاهرکنندگان همراه شد. همچنین یکی از شرکت کنندگان سرودهای “خون ارغوان ها”، “سر اومد زمستون” و “دایه، دایه” را خواند که بقیه با وی همراهی می کردند. این سرودها با فریاد شعار “چه دار باشه چه زندان، ایستاده ایم تا پایان” از سوی جمعیت پایان یافت.

در جریان این تظاهرات برخی رفقا سخنرانی کردند که یکی از سخنران ها با شمردن ستم های طبقاتی به اقشار مختلف مردم و اشاره به سرکوب و زندانی که جمهوری اسلامی راه انداخته معتقد بود که باید هر طور شده این رژیم بر چیده شود. مردم می باید به مراکز دولتی، سپاه، بسیج و مقرهای نظامی حمله کنند تا بساط جنایتکاران برچیده شود که صحبت های وی با شعار “زنده باد مبارزه مسلحانه” جمعیت همراه شد.

در این حرکت مبارزاتی فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در استکهلم با بنرها و آرم سازمان فعالانه شرکت داشتند و ضمن تبلیغ مواضع سازمان پاسخگوی پرسش هائی بودند که از سوی برخی از جوانان شرکت کننده مطرح می شد. این برنامه در ساعت دو نیم بعد از ظهر با خواندن سرود انترناسیونال به پایان رسید.

در راه برگشت از آکسیون در مقابل سفارت جمهوری اسلامی یک خانم مسن سوئدی با دیدن جمعیت گفت: “خوب کاری می کنید” این خانم با اطلاع از دادگاه حمید نوری گفت: “امید وارم تا آخر عمر در زندان” بماند.

جمهوری اسلامی دشمن زحمت‌کشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد – استکهلم

9 ژانویه 2023