دژخیم خلق، جلاد قرن، بگیر، ببند، بکش،  گور خود کَنی به دست خود! 

دژخیمان رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی صبح امروز محسن شکاری جوان آزاده و مبارز و زحمتکش را به حکم بیدادگاه ضدانقلاب حکومت در تهران اعدام کردند. این اقدام جنایتکارانه در شرایطی صورت گرفت که توده‌های انقلابی ایران علیرغم همه ددمنشی‌های نیروهای سرکوبگر، همچنان جان بر کف در صحنه مبارزه حضور داشته و انقلاب خود علیه نظم ظالمانه سرمایه‌داری حاکم را به پیش می‌برند.

پخش خبر این اقدام جنایتکارانه و ویدیوی پخش شده از ضجه‌ها و فریادهای مادر دلسوخته این جوان مبارز پس از شنیدن این خبر هولناک، بر ابعاد نفرت بی‌حد و حصر توده‌ها از رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی افزود و در سطح بین المللی نیز با محکومیت وسیع افکار عمومی پاسخ گرفت.

اعدام محسن شکاری، این جوان زحمتکش و تنها نان آور خانواده که جرمش صرفا فریاد مطالبات برحق میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان و ستمدیدگان سراسر ایران و مبارزه علیه استثمارگران و سرمایه‌داران غارتگر حاکم و رژیم مدافع آنها یعنی جمهوری اسلامی بود، بار دیگر اوج استیصال و ورشکستگی و وحشت رژیمی را به نمایش می‌گذارد که می‌پندارد نظم ضد خلقی حاکم را می‌توان با اِعمال سرکوب و قهر و اعدام توده‌های به پاخاسته تا ابد حفظ کرد.

 اعدام جنایتکارانه محسن شکاری، ماهیت ضد خلقی این رژیم ورشکسته و در مسیر سقوط که در دفاع از سرمایه‌داران و نظم استثمارگرانه آنها به هر جنایتی دست می‌یازد را هر چه عیان‌تر به نمایش گذارد و به رغم تصور پوچ حاکمان مبنی بر تاثیر حربه بگیر و ببند و اعدام در ایجاد هراس و خفقان در جامعه، با واکنش مبارزاتی دلیرانه مردم روبرو شد. تظاهرات توده‌ای علیه رژیم ادامه یافت و توده‌های به پا خاسته در سنندج و تهران و شهرهای دیگر با فریادهای “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “مرگ بر دیکتاتور”، “می‌کشم، می‌کشم، آنکه برادرم کشت” و … پاسخ دندان شکنی به اعدام جنایتکارانه محسن شکاری توسط دستگاه شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی دادند و نشان دادند که اعدام و کشتار مردم به پا خاسته، تنها بر حجم مکافات استثمارگران حاکم می افزاید و دیر نیست تا مشت آهنین انتقام خلق بر سر تمامی سران رژیم جمهوری اسلامی و دژخیمان کارگران و زحمتکشان ما و ازجمله قاتلان محسن شکاری و قاتلان تمامی جانباختگان جنبش انقلابی جاری فرود آید.

تداوم اعتصابات و تظاهرات توده‌های انقلابی به رغم  اعمال وحشیانه سرکوب و قهر عریان و روزمره و آفریدن جنایاتی نظیر کشتن بچه‌ها و یا تجاوز به زندانیان در بازداشتگاه‌ها، پژواک یک پیام دیرین در جامعه تحت سلطه سرمایه‌داران و ایادیشان است که هر روز با طنین بلندتری در گوشه و کنار کشور در اعتراضات مردمی، با بانگی صولتمند ندا در می‌دهد: “دژخیم خلق، جلاد قرن، بگیر ببند بکش، گور خود کنی به دست خود!”

چریک‌های فدایی خلق ایران ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده و بازماندگان محسن شکاری، جوان آزاده تهرانی و تمامی جانباختگان جنبش حق‌خواهانه و انقلابی مردم ایران، ایمان دارند که سرکوب و اعدام قادر به حفظ حاکمیت جبارانه رژیم جمهوری اسلامی نبوده و دور نیست روزی که این رژیم وابسته، فاسد و ضد خلقی، به دست توانای توده‌های به پا خاسته به گورستان تاریخ سپرده شود.

جاودان باد خاطره تمامی شهدای به خون خفته خلق!
سرنگون باد رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی!
زنده باد انقلاب!

چریک‌های فدایی خلق ایران
۱۷ آذر ۱۴۰۱  برابر با ۸ دسامبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف