در گرامی‌داشت هشت مارچ روز جهانی زن!

در گرامی‌داشت هشت مارچ روز جهانی زن!
چریک‌های فدایی خلق ایران برگزار می‌کنند:

سخنرانی و پرسش و پاسخ

رفیق سهیلا:
✔️ آزادی زن معیار آزادی جامعه است!

رفیق خورشید:
✔️ انقلاب جاری در ایران نه یک انقلاب زنانه بلکه انقلابی‌ست اجتماعی!

رفیق سارا:
✔️ جنبش زنان به شعارهای شفاف نیاز دارد!

🗓 زمان: روز یک‌شنبه ۱۲ مارچ ۲۰۲۳ برابر با ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
🕕 ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی برابر با ۲۰:۳۰ به وقت ایران
📍 مکان: اتاق چریک‌های فدایی خلق ایران در کلاب هاوس
“بذرهای ماندگار” 👇
Bazrhaye Mandegar

لینک مستقیم 👇
www.clubhouse.com/event/MwkobRKb?utm_medium=ch_event&utm_campaign=wwH0YS3Spwhs-7rf2q0EIQ-601100

به توییتر بذرهای ماندگار بپیوندید.
www.twitter.com/BazrhayMandegar

به اینستاگرام بذرهای ماندگار۲ بپیوندید.
www.instagram.com/bazrhayemandegar2

سایت سیاهکل
www.siahkal.com

سایت رفیق اشرف دهقانی
www.ashrafdehghani.com

به تلگرام بذرهای ماندگار بپیوندید.
t.me/BazrhayeMandegar