در همبستگی با زنان فلسطین!

متن کامل با فرمت پی دی اف

به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 295، اسفند 1402

توضیح “پیام فدایی”: آنچه در زیر می‌آید متن صحبتهای رفیق لیلا در جلسه کلاب هاوس مورخ یکشنبه 10 مارس 2024 میباشد که از طرف چریکهای فدایی خلق ایران در اتاق بذرهای ماندگار به مناسبت 8 مارس، روزجهانی زن، برگزار شد.

با درود به حاضرین در اتاق بذرهای ماندگار و تشکر از سخنرانان این حلسه. در فرصتی که دارم ضمن تبریک روز جهانی زن به شما و همه زنان تحت ستم مایلم در روز زن یادی کنم از زنان تحت ستم فلسطین که بیش از 75 سال است به دلیل اشغال سرزمینشان توسط صهیونیست‌ها آواره و دربدر جهان هستند و بیش از پنج ماه است که شبانه روز در زیر بمباران رژیم صهیونیستی اسرائیل قرار دارند که صددرصد توسط غرب و در راس آن آمریکا حمایت می‌شود. زنانی که با کودکانشان از شمال غزه رانده می‌شوند بطرف جنوب، در بین راه کاروان آنها توسط ارتش اسرائیل مورد بمباران قرار می‌گیرد و تعدادی از آنها همراه با کودکانشان جان می‌بازند. تازه وقتی به جنوب غزه می‌رسند باز از آنها خواسته می‌شود که بطرف مرزهای سرزمینی شان بروند و در آنجا نیز مورد بمباران وحشیانه قرار می‌گیرند. امروز کمتر کسی است که بتواند صحنه‌های دردناک جنگ و ویرانی و نسل کشی در غزه را ببیند و وجدانش بدرد نیاید. مادران دردمند فلسطین طی پنج ماه بیش از ۱۳ هزار کودک و جگرگوشه‌های خود را از دست داده‌اند. در این فاصله بیش از 30 هزار نفر توسط ارتش اشغالگر اسرائیل کشته شده‌اند که بخش بزرگی از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. زنانی که همچنین همسر و برادر خود را در زیر بمباران‌های خصمانه جنگنده‌های اسرائیلی با هدایت و فرماندهی امریکاییان از دست داده‌اند و بار تمام این ستم‌ها را بر دوش می‌کشند. زنانی که با کوله بار غم و درد و رنجشان فرزندان خود را بدوش گرفته و در نوار عزه در جستجوی محلی برای باقی ماندن می‌گردند. نسل کشی اسرائیل در نوار غزه که بار زیادی از آن بر دوش زنان و مادران فلسطینی آوار شده است گرچه چهره ددمنش صهیونیست‌ها را باردیگر در مقابل دید جهانیان قرار داده است و نفرت جهان را بر انگیخته است در همان حال مقاومت وصف ناپذیر زنان فلسطینی را هم که دوش به دوش برادرانشان با دست خالی در برابر این همه جنایت مقاومت می‌کنند را نیز با برجستگی تمام  به نمایش گذاشته است. باید درود فرستاد به مقاومت این زنان، زنانی که تحت محاصره وحشیانه اسرائیل حتی قادر نیستند شکم فرزندان خود را سیر کنند و در مقابل چشمانشان کودکانشان از گرسنگی و بیماری جان می‌بازند و عزیزانشان حتی در معدود بیمارستان‌هائی که هنوز کار می‌کنند نیز امن نیستند و با بمباران‌های اسرائیل مواجه‌اند. براستی چگونه امکان دارد که در روز جهانی زن از زنان فلسطینی یاد نکرد و عامل این همه ظلم و ستم را افشاء نکرد و خواهان نابودی این نظم ظالمانه نشد

بگذارید ضمن همبستگی با زنان فلسطینی همچنین یادی کنم از زنان تحت ستم در افغانستان که امپریالیسم آمریکا و متحدینش در غرب در پیش چشم جهانیان طالبان از گور گریخته را بر سرشان آوار کردند تا جایی که حتی صدایشان هم نباید از رسانه‌ها شنیده شود و شاهدیم که چگونه توسط طالبان آمریکائی از بدیهی ترین حقوق انسانی نیز محروم شده‌اند حتی از حق تحصیل. اگر اسرائیل با بمب‌های آمریکائی زنان فلسطینی را می‌کشد، طالبان دست نشانده آمریکا که توسط این قدرت دوباره به قدرت رسیده است با تکیه بر قوانین ارتجاعی اسلام زنجیرهای اسارت زنان را محکم‌تر از گذشته می‌کنند. اگر اسرائیل با تکیه بر مذهب یهود جنایات خود را توجیه می،کند، طالبان آمریکائی هم با تکیه بر اسلام جنایات خود را توجیه می کنند. براستی این واقعیات نشان می‌دهد که بنیادگرائی اسلامی و یهودی ابزاری است در دست امپریالیسم برای گسترش سلطه خود در منطقه.

با توجه به کمبود وقت در پایان صحبتم مایلم یادی کنم از زنان دلیر و مبارز ایران که در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی این چماق سرمایه‌داری وابسته حاکم بپاخاستند و باردیگر قدرت زنان مبارز را به نمایش گذاشته و نفرین و لعنت فرستادند بر دین و آئین دیکتاتوری حاکم. با گرامیداشت روز جهانی زن باید تاکید کنم که در شرایط ما رهائی زن وابسته است به رهائی از سلطه نظام سرمایه‌داری وابسته و نابودی آن، چرا که تنها راه رهایی از این همه ستم و بیداد، مبارزه‌ایی بی‌امان با سیستم استثمارگرانه سرمایه‌داری حاکم و دیکتاتوری‌های دست نشاندگانشان می‌باشد. پیروز باشید.