در مورد حمله نظامی روسیه به اوکراین

امپریالیسم روسیه بامداد پنجشنبه ۲۴ فوریه برابر با ۵ اسفند کشور اوکراین را مورد تهاجم نظامی خود قرار داد.
به این ترتیب تنش‌هایی که در هفته‌های اخیر بین امپریالیسم آمریکا و متحدین‌اش با دولت روسیه بر سر اوکراین پیش آمده بود به جنگی ناعادلانه و ضد مردمی تبدیل شد که نه تنها جنگ و خونریزی را بر مردم اوکراین تحمیل کرد بلکه با اعلام تحریم‌ها آمریکا علیه دولت پوتین کاملا به ضرر کارگران و ستم‌دیدگان روسیه نیز می‌باشد.
جنگ خانمان‌سوز کنونی در اوکراین در پی مناقشه‌هایی که از مدتی پیش بین امپریالیست‌های روسیه و آمریکا جریان داشت، شعله‌ور گشته است.

روسیه مدعی است که دولت اوکراین به قراردادهایی که قبول نموده پایبند نیست و در تلاش است تا با پیوستن به پیمان ناتو عملا ارتش آمریکا را به نزدیک مرزهای روسیه بیاورد و به همین دلیل هم از آمریکا و اتحادیه اروپا می‌خواست که توافقات‌شان با روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق را رعایت کرده و ملاحظات امنیتی وی را در نظر گرفته و اوکراین را وارد پیمان ناتو نسازند. اما امپریالیسم آمریکا که خود را قدرت برتر جهانی می‌داند با خواست روسیه مخالفت نموده و با این ادعا که ناتو خود تعیین می‌کند که چه کشوری به آن بپیوندد، در سال‌های اخیر در پی گسترش نفوذ خود به مرزهای نزدیک روسیه برآمده و به مخالفت با خواست دولت امپریالیستی روسیه برخاست. بنابراین کاملا آشکار است که مناقشه بین آمریکا و روسیه بر سر منطقه نفوذ بود که امروز به جنگ و خونریزی علیه مردم تحت ستم اوکراین تبدیل شده است.

در پشت هر جنگ سیاستی نهفته است. توجه به جدال‌های امپریالیستی و نگاهی به رویدادهای منجر به این جنگ ضد مردمی به روشنی علت واقعی و ماهیت ضد مردمی جنگ کنونی در اوکراین را آشکار می‌سازد. نه دولت اوکراین که از سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی می‌کرد کوچک‌ترین تلاشی در جهت جلوگیری از این جنگ نمود و نه آمریکا و متحدین‌اش به رغم تبلیغات دروغین‌شان که گویا خواهان جنگ در اوکراین نمی‌باشند و حتی تهدید کردند که در صورت حمله پوتین به اوکراین، روسیه را شدیدا تحریم خواهند کرد، کمترین گامی برای جلوگیری از جنگ برداشتند.
اتفاقا برعکس، آمریکایی‌ها در جنجال قبل از شروع عملی جنگ تا می‌توانستند طرف مقابل را به گونه‌ای برای حمله به اوکراین تحریک هم کردند. چرا که آمریکا حساب می‌کرد که بروز چنین جنگی می‌تواند در جهت منافع و پیشبرد برنامه‌های امپریالیستی‌اش قرار گیرد.

همان‌طور که امپریالیسم روسیه به‌رغم آگاهی از تحریم‌های آمریکا و لطماتی که این تحریم‌ها به اقتصاد روسیه وارد می‌کند این جنگ را برای حفظ سلطه خود در منطقه ضروری می‌دانست. بر چنین اساسی است که با قاطعیت باید گفت که این جنگ صرفا جنگ روسیه با اوکراین نیست بلکه تقابل دو بلوک امپریالیستی است و این دو بلوک هستند که توده‌های ستم‌دیده اوکراین را قربانی مطامع آزمندانه خود نموده‌اند.
واقعیت این است که کارتل‌ها و انحصارات بزرگ امپریالیستی برنده واقعی تنش بین سیاستمداران خود و جنگ کنونی در اوکراین می‌باشند، جنگی که هیچ کس در حال حاضرنمی‌تواند سیر محتمل آن‌را پیش بینی کند.

از طرف دیگر با قاطعیت می‌توان گفت جنگ کنونی در اوکراین همچون جنگ‌هایی که در سال‌های اخیر توسط امپریالیست‌ها شکل گرفته جلوه آشکاری از اوضاع بحرانی‌ای است که نظام سرمایه‌داری را در سراسر جهان فرا گرفته است و امپریالیست‌ها جهت مقابله با این بحران و حفظ قدرت خود به چنین جنگ‌هایی نیازمند بوده و به آن روی می‌آورند. به همین دلیل می‌توان پیش‌بینی کرد که شدت بحران موجود در نظام گندیده سرمایه‌داری، مادر جنگ‌های بزرگ‌تری خواهد بود.

چریک‌های فدایی خلق ایران ضمن محکوم کردن حمله امپریالیسم روسیه به اوکراین و امپریالیست‌های آمریکا و اروپا که طرف دیگر این جنگ می‌باشند با شعار مرگ بر جنگ امپریالیستی در کنار کارگران و توده‌های ستم‌دیده اوکراین قرار دارند.

کارگران و توده‌های تحت ستم اوکراین که با پوست و گوشت خود چنین جنگ ارتجاعی و سیاست‌های منجر شده به آن‌را علیه منافع و مصالح خود دانسته و خواهان پایان هر چه سریع‌تر آن می‌باشند، باید خشم انقلابی‌شان علیه امپریالیست‌های جنگ‌افروز را سازمان داده و انرژی و نیروی انقلابی خود را در جهت نابودی نظم ظالمانه سرمایه‌داری حاکم کانالیزه نمایند که تا پابرجاست، بساط استثمار و جنگ و دار و شکنجه نیز برقرار خواهد بود.

نابود باد امپریالیسم و مزدوران رنگارنگش! 
مرگ بر جنگ امپریالیستی!

چريک‌های فدایی خلق ایران 
۶ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۲۵ فوریه ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف