در حمایت از مبارزات توده‌های تحت ستم و همبستگی با مردم داغ‌دیده آبادان!

فراخوان

در حمایت از مبارزات توده‌های تحت ستم برای سرنگونی رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی و برای نان، کار و آزادی و در همبستگی با مبارزات مردم داغ‌دیده آبادان، یک آکسیون مبارزاتی از سوی کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمت‌کشان ایران که فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند بخشی از آن هستند برگزار می‌شود. از تمام هم‌میهنان آزاده و مبارز دعوت می‌کنیم که با شرکت در این حرکت، صدای حق‌خواهانه توده‌های به پا خاسته ایران و مردم ستم‌دیده آبادان را به گوش جهانیان برسانند و چهره سیاه رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی را هر چه وسیع‌تر در افکار عمومی افشا کنند!

زمان: شنبه ۴ ماه ژوئن ۲۰۲۲
ساعت ۲ تا ۵ بعد از ظهر
مکان: دن هاخ لاهه Rijnstraat 8

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند
۳۰ ماه مه ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف